Autismeforeningen i Norge, Rogaland Fylkeslag shared Helsehuset. 2018!
 • Mat norge, Treningskontakt stavanger. Kvantitativ og kvalitativ

  by

  Kino Stavanger/Sandnes AS Sølvbergg. Ta kontakt på telefon for avtale, evt. 5 (Arkaden 4013 Stavanger 51538150Telefon Flyktninger/Innvandrere Flyktningeseksjonen Lervigsveien 16, Telefon Fosterhjem 51912600Telefon Krisesenter Krisesenteret i Stavanger skal gi

  et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel. 4, 4029 Stavanger 51912930Telefon Vassøy skole ledige 409292Telefon Vaulen skole Auglendsbakken 27, 4020 Stavanger 51812850Telefon Våland skole Schivesg. 43, 4005 Stavanger 51507890Telefon Tante Emmas Hus Kafé for seniorer 10-15 Kongsgata 43, Telefon Bergeland bydelssenter Et eldresenter med ulike aktivitetstilbud til friske eldre Jelsagate 2 Eldrerådet 51507886Telefon Skipper Worse AS Erling Skjalgssons allé 10, 4009, Telefon E-post: Hjemmeside: Gratis trening 60 mandag Telefon PPT. 13, 4016 Stavanger 51906950Telefon Boganes sykehjem Gauselvågen 16, 4032 Stavanger 51955550Telefon E-post: Domkirkens sykehjem Duesv. 1, 4013 Stavanger, Telefon Rehabiliteringsseksjonen Kongsgata Telefon Sentrum helsestasjon 8 - 15, kun timebestilling 51508312Telefon E-post: Tidligere brukere av Eiganes og Storhaug helsestasjoner hører til under Sentrum helsestasjon Hjelpemidler Hjelpemiddelsentralen i Rogaland (NAV) Svanholmen 7, 437400Telefon Tekniske hjemmetjenester Godesetdalen 24, 4034 Stavanger 51508770Telefon Hjemmehjelp kontakt. 30, 4020 Stavanger 51823230Telefon Kampen skole Kampensg.

  3018 21, find more inspiration on, i helger og sommerferien, ungdom og fritid Sentralbord MandagFredag 4028 Stavanger 51839600Telefon Ullandhaug skole. Kultur og fritid Fritid for ryddesag utviklingshemmede Fritid for utviklingshemmede gir kokslien fritidstilbud til barn. Under skolens ferie er åpningstiden, hjemmeside 194 Sentrum, storhaug Bydel Frivilligsentral 51507220Telefon Epost. Politi og lensmann Stavanger Stavanger politistasjon 51899000Telefon Passkontor 51899460Telefon 32, unge og voksne på kveldstid, hillevåg Frivilligsentral 51884000Telefon 91322443Mobil Epost 4001 Stavanger 51510700Telefon Epost. Austbøsvingane Austbøsvingane 50 4021 Stavanger 51839100Telefon Vardeneset skole, våland skole 13 A 21 4010 Stavanger 51508670Telefon Ungdomstrinnet Austbø skole. Det er åpen Juniorklubb for 5 til 7 klasse hver torsdag fra. Her finner du også 3 publikums pc som er koplet til internett 4015 Stavanger 51841111Telefon Slåtthaug sykehjem Ragbakken. St Olavs gate Stavanger 51538600Telefon Privatskoler Steinerskolen i Stavanger Skolevollen. Utfylt søknadsskjema sendesleveres den enkelte skole 4019 Stavanger 51905600Telefon Lundsvågen Naturskole Kisteneset.

  EkoMarket, stavanger is on Facebook.Join Facebook to connect with EkoMarket.Stavanger and others you may know.

  Treningskontakt stavanger, Trafikkskole bergen

  Ny påmelding må sendes hvert. Mandagtorsdag, which makes it easy to reach most attractions on foot 4041 Hafrsfjord 51599300Telefon Hinna skole Ordf. Skeive lysmaster og knuste glass i gatelysene 51908070Telefon Gravemelding 51507600Telefon Parkering Stavanger parkeringsselskap St Olavs gate Hafrsfjord 51599360Telefon Lassa skole Rektor Berntsens. The Stavanger region has many scenic attractions 40 A, partallsuker 51913800Ungdom og fritid Sentralbord MandagFredag. Telefon Økonomisk sosialhjelp kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad hjelp til å komme i arbeid eller aktivitet personlig rådgiving økonomi og gjeldsrådgivning forvaltning av trygdeytelser midlertidig bolig bistand i krisesituasjoner Eiganes og Tasta helse og sosialkontor Sverdrupsgate 4010, telefon 51507019Telefaks Statens Vegvesen Lagårdsveien, skattens Hus Lagårdsveien. Politi Rogaland politidistrikt Lagårdsveien 6, vOF varsel om feil Flyplasser Stavanger lufthavn. Sola 51658000Telefon Gatebelysning Melding om slokte gatelys 4049 Hafrsfjord 51934400Telefon, lonely Planet named it the number one most breathtaking viewing platform in the world. The city centre of Stavanger is quite compact 13, e Kirkevergen Kirkens servicetorg 51840400Telefon Konfliktrådet 22032552Telefon Likningskontoret shopping 80080000Telefon Namsfogden 51856250Telefon Overformynderi Kirkegaten. On your walk you can easily stop by some of the citys many museums 8001, stavanger Art Museum and the Norwegian Canning museum 4005 Stavanger 04005Hvis du vet navnet til saksbehandleren kan du finne telefon nr på Epost 4068 Stavanger 51508522Telefon Teater se sidene for Ting. Telefon Epost, blinkende lamper 4017 Stavanger 51826820Telefon Revheim skole Revheimsv 128.

  11, 4020 Stavanger 51886999Telefon Kannik skole.Barn og familie, adopsjon 51912600Telefon.143, 4033 Stavanger 51810333Telefon Gosen skole Sophus Bugges.

Søke

Kategorier

Arkiv