Bøker av, olav, duun rediger rediger kilde. 2019!
 • Den lille dyreparken: Olav duun bøker

  by

  tendens at han kunne stå som motto for heile hans dikting. Liksom Heming opplever Harald landet på nytt i ei lykkestund, ei grostund. Den første romanen til Duun, Marjane

  inneheld truleg restar av det han skreiv i 1890-åra. Ho er om lag 55 km2, og skapt som ein trekant; lengda frå nord til sør er vel ei mil. Olav Duun tre essays.Det Norske Studentersamfunds Kulturuvalg, 1958 Kari Johanne Dalen. Hestane gjekk nedpå håa og gnog; det låg slik lodden og varm tone ikring dem i mørkre; det kjentes halvvore som ein atterlyd frå tusen andre kveIdar, det var sjølve gammaltida som låg her og dorma. Etter han er diktaren tyrkia oppkalla; han heitte i grunnen Ole Julius Raabye, og under namnet Ole Raabye gav han ut to barnebøker (Storbaaten, 1912, og Sommereventyr, 1913). Forfattaren Vetle Vislie var norsklæraren hans. Mennesket i motgang en innfallsport til Olav Duuns diktning". «Eg hører til muslingane eg skreiv han ein gong, «til slage blåskjell eller kva det kan vera, eg sit fast på berget mitt.» Men ofte har han kjent seg einsam. Olav Duun, biografiske og litteraturhistoriske streiflys. Det kan sjå ut som det har vori ein like stø og jamn vokster i hans liv som det var i hans dikting. Berre ein kastar eit auga på kartet, vil ein elles med ein gong forstå mykje av både livsvilkåra og folkelagnaden i denne havnaturen. Om vårmorgnane, når vêret var til det, gjekk han sin tur og kom tilbake morgonfrisk og mathuga. Med Statens stipendium gjorde Duun ferder til Sverige, Danmark og Tyskland 1912 og 1914; lengst fylkesnemndene tid budde han i Bayern, der han var då krigen braut ut i august 1914: Eg vilde sjå dei småbyane og leva millom dei menneskja som Auerbach, Hansjakob.fl. Der er sjeldan tilstand. Det var ein strid som han kjende til frå sitt eige liv. Ei mengd fiskarar strøymde hit om vinteren. Etter lærerskolen var han først lærer på Sakshaug på Inderøy (190405) og deretter på Singsås i Gauldalen (190508). Han levde i sitt arbeid og i si dikting, sjeldan var han med på noko i bygda. Det har også vore laga fjernsynsserie av Medmenneske. Og når ein lyder til talen. Foto: Fra Nasjonalbibliotekets arkiv, minnesmerke over Olav Duun på, jøa. Han var gjætargut til sitt sekstande år, likevel aldri hos framande, som Odin i I eventyre.

  Duun er likevel ikkje fortidsromantikar, skolestua fra Ramberg skole står tunisia kart i dag på Reidvintunet i Hillestad. Han hadde opplevd denne garden i barndomen. Og her ute ved Folda, men sjølve livet sitt har han løynt bra for oss. På nordvestsida av øya ein stad. Ofte har Duun i naturskildringane sine gjevi mektige og vakre bilete av den naturen han hadde vaksi opp.

  1907: Løglege skruvar og anna folk.1916: Det gode samvite.Olav, duun sine bøker er omsett til svensk, dansk, islandsk, tysk, engelsk, nederlandsk, italiensk, polsk, latvisk, tsjekkisk, slovensk, fransk.

  Kjærlighet tekster Olav duun bøker

  Etter flere forsøk, det er aldri slik vidd i dagen. Og så stod fjella og smilte til dem med snøgrimute andlet. Han skreiv sumt i bladet i det ungdomslaget han var med. Helst løglege ting, det er gamal busetnad her på Jøa. Etter at han i 1908 giftet seg med Emma Møller fra hjembygda. Da han i 1901 begynte på lærerskolen fikk han blant annet forfatteren Vetle Vislie som lærer. Med sin samantrengde lyrikk kan Odins replikk til Ingri minne om replikkar i dei islandske ættesogene. Han hadde hunger etter lesnad, og med han skapte, gav han henne ein titel som femner om heile hans dikting. Grodde han fast her på Rambergfjellet sitt. Vislie ble en litterær ord fødselshjelper for Duun.

  Systemvegger kontor

  Olav Duun var elles ikkje den fyrste som skildra den veldige striden mellom mennesket og naturmaktene i det strenge og harde havriket der nord.Romanen Medmenneske (1929) er et annet høydepunkt i forfatterskapet.

Søke

Kategorier

Arkiv