På samme måte viser statistikken at risikoen for ulveangrep på mennesker er svært liten. 2018!
 • Helse miljø og sikkerhet: Ulveangrep på mennesker

  by

  angriper mennesker, basert på informasjon fra kjente angrep: For det første overraskende møte mellom menneske og bjørn; for det andre at bjørnen er vant til mennesker eksempelvis gjennom

  å ha blitt matet. Til tross for dette, og alt forskerne nå vet om ulven, er det mange som ønsker å jakte på den. Ulven lever i familiegrupper med streng rangordning. På grunn av utstrakt jakt og et uttalt mål om å utrydde populasjonen sank dette tallet raskt, og rundt 1930 var bjørnen nærmest utryddet i Norge. Bjørnen opptrådde truende i tilfeller der bjørnunger var til stede, når mennesket var akkompagnert av hund og når det var en dyreskrott som bjørnen fôret på i nærheten. På verdensbasis blir hovedandelen av menneskeangrep utført av rabide ulver, og de siste 50 årene har det vært ni tilfeller hvor mennesker er blitt drept av rabid ulv og åtte tilfeller hvor mennesker er blitt drept av ikke-rabid ulv i Europa og Russland. Den opererer helst i flokk, med det såkalte alfa-paret som sjefsparet i flokken. Det er ikke greit å være ulv. Når det nå har kommet ulv igjen, har norske myndigheter bestemt at det må være minst 8-10 familiegrupper i Norge og Sverige, før man får skyte ulven. Angrep fra ulv synes på verdensbasis stort sett å være assosiert med rabies, som i praksis er utryddet i Vest-Europa ( 1 ).

  Kart hurtigruta Ulveangrep på mennesker

  Vitner har fortalt ulveeksperten at ulvene går for det enkleste byttet barn og spedbarn. Og med unntak av isbjørnangrep mekonomen tønsberg på Svalbard og Bjørnøya. Gråtass og skrubb, den har tilpasset seg, utenfor den russiske byen Nikel.

  finansielle emner

  I Europa må vi helt tilbake til 1970-tallet for å finne.Vi må slutte å si at ulver ikke kan være farlig for mennesker.

  Hester, i tillegg ble han vaksinert mot rabies. De fleste kjente tilfellene skjedde på 1800tallet. Han skal ha ropt på hjelp og blitt funnet. Som er regnet som den viktigste grunnen til at ulv angriper til mennesker.

Søke

Kategorier

Arkiv