I plan- og bygningslova blir omgrepet «kontroll» brukt synonymt med «uavhengig kontroll» og skildrar kva som skal kontrollerast og korleis. 2018!
 • Melissa horn konsert - Uavhengig kontroll

  by

  lukking overskrides, vil Norsk Byggekontroll varsle ansvarlig søker. Gjør min bolig godkjent av Norsk Byggekontroll. Arbeid på våtrom i eksisterende bygg er søknadspliktig når brannskillet brytes. Denne loven

  tar hensyn til bærekraftig utvikling, universell utforming samt barn og unges oppvekstsvilkår. Forskriften inneholder bestemmelser som tiltak, søknader om tillatelser og ansvarsrett, saksbehandling, kontroll, kommunenes tilsyn osv. Konstruksjonssikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet, våtrom, men kun for boliger, for mer utfyllende informasjon klikk på informasjonshefte i menyen til høyre for å laste ned dokument. Kontrollen går ut på å forsikre at prosjektet oppfyller krav til fuktsikring og lufttetthet i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Direktoratet for Byggkvalitet sin hjemmeside. Det er kun fordeler som uavhengig kontrollør: Økt oppdragsmengde Økt omsetning, hvilke til kompetansekrav kreves for å få sentral godkjenning som kontrollforetak for uavhengig kontroll? Du kan også skrive ut enkeltsider. Under en uavhengig kontroll vil vi i Norsk Byggekontroll AS også kontrollere at det er gjennomført tilstrekkelig prosjektering av fuktsikring. Hva er uavhengig kontroll? Sikre at badet bygges i henhold til reglene i plan- og bygningsloven.

  Uavhengig kontroll

  Og vi følger veilederen for uavhengig kontroll. Som er laget av g sport Direktoratet for byggkvalitet. På den måten sikrer vi at du du sparer penger ved at du slipper å bygge biri postnummer om bad osv. Dette oppnår vi ved å kontrollere fuktsikring i våtrom. Ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres.

  Tiltaksklasse 1, geoteknikk og brannsikkerhet, plan og bygningsloven, slik som pålagt i forskriften TEK10. En av grunnene til at denne regelen ble innført hva skjer i østfold var at det var et betydelig antall reklamasjonssaker på nye bygg. Skriv u" fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger. Veilederen redegjør først og fremst for kravene til selve gjennomføringen av uavhengig kontroll. Behov for ny kompetanse rundt uavhengig kontroll.

  Kurset vil gi en gjennomgang av regelverket for alle som skal utøve kontroll og de som skal kontrolleres, i samtlige tiltaksklasser.På den måten forsikrer vi at byggeprosjektet ditt samsvarer med kravene i bygningsloven.Som vi nevnte tidligere, så går kontrollen ut på å sikre at byggeprosjektet oppfyller relevante krav i TEK10 eller tekniske krav til byggverk.

Søke

Kategorier

Arkiv