Hvor mye feriepenger får jeg utbetalt? 2018!
 • Oslo kristne senter utleie, Hvor mye får man i feriepenger, Runa sigrid aabø

  by

  personer over 60 år, og 12 for alle andre. Har du fått desemberlønna på konto, kan du altså allerede nå regne ut hvor mye du får i feriepenger til

  sommeren. Har du timeslønn, får du både lønn og feriepenger utbetalt i juni. Mens ferie er en lovpålagt rettighet for arbeidstakere, er feriepenger avhengig av at du faktisk hadde inntekt i fjor. Som oftest er den en del tusen lavere enn den totale årslønna, på grunn av at feriepengene altså ikke inkluderes i feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget består av alt arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, skriver Finans Norge. For 2017 er det altså lønnen i 2016 som legger grunnlaget. Da er det viktig å ta grep nå og spare det du mangler, påpeker Sandmæl. Les også mer informasjon om utregning av årslønn. En ting som er viktig å vite om feriepenger er at de baserer seg på fjorårets inntekter, altså inntektene for 2012 nå om sommeren 2013. Det gjøres enkelt ved å fjerne de to siste nullene i summen. Det er skatt på feriepenger som vanlig lønn, men det er vanlig praksis å fordele skatten på de øvrige månedene, slik at feriepengene utbetales ntnu1024 uten skattetrekk, legger hun til. Hva er prosentsatsen for feriepengene? Du må derfor trekkes fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger. Feriepengegrunnlaget er 320 000. Ferieloven teller nemlig med lørdag som virkedag. Men - de som har en femte ferieuke og får utbetalt feriepengene i juni, vil bli trukket det som tilsvarer lønn i fire dager. Da begynner vi først med å regne ut summen inne i parentesene. I det siste eksempelet kan vi være ennå litt mer detaljerte rundt utregningen.

  Hvor mye får man i feriepenger, Bolig til salgs i ullensaker

  3 prosent for de over, månedslønn for juni tilsvarer 26 eriksson virkedager inkludert lørdag ferieloven regner lørdager som virkedager. Som gir deg en indikasjon på hvor mye du vil få utbetalt i feriepenger. Hadde det ikke vært for feriepengene hadde nok mange av oss måttet vinke farvel til den sommerferien vi så for oss.

  Men - de som har en femte ferieuke og får utbetalt feriepengene i juni, vil bli trukket det som tilsvarer lønn i fire dager.Får man utbetalt feriepengene i for eksempel juni holder det ikke at arbeidsgiver holder igjen lønn for juni måned.

  Har du fem uker ferie, er får feriepenger imidlertid den ordinære satsen 12 prosent. Denne personen har altså krav på å få utbetalt 37 230 kr i feriepenger det året. Ved å se på siste lønnsslipp for 2016.

  Asker og bærum tingrett - Hvordan sammenligne to bøker

  Sjekk feriepengegrunnlaget, dette inngår i feriepengegrunnlaget, feriepengegrunnlaget inkluderer lønn for vanlig arbeidstid, overtid, ulempetillegg, lønn under reiser og akkord.Har du fem ukers ferie bruker du 12 i utregninga (14,2 om over 60 år og har du fire ukers ferie bruker du 10,2 (12,5 over 60 år).Prosentsatsen for feriepenger er minimum 10,2 av feriepengegrunnlaget for folk flest, men 12,5 for alle over fylte.

Søke

Kategorier

Arkiv