Det är lätt att lära sig svenska! 2018!
 • Hvorfor er utdanning viktig: Lexin ordbok nynorsk; Nidelven

  by

  urval av ofta använda böjningsformer skrivs ut, samt information om uttal utan några speciella fonetiska symboler. Detta innebär att uttalsangivelser endast finns för svenska ord. Svenska, sydkurdiska (Kurdî tigrinska

  Tigriñ, turkiska Türkçe. Grave found in eg Buren (to wear) while the acute accent in the cage (the cage). Översättning och lexin, huvudsyftet med den här sidan är översättning. Detta gjordes konsekvent medans alla ordboks poster i den svenska Lexin lexikon databasen analyserades. Bakgrunden var den svenska riksdagens beslut att främja aktiv tvåspråkighet och förbättring av undervisning i svenska för invandrare. Lexin lexikon är en svensk engelsk ordbok och är det första webbaserade lexikon som är gjort speciellt för invandrare i minoritetsspråk i Sverige och Norge. Denna markering är i första hand till för att förkorta ordets böjningsangivelse och ska inte ses som en helt genomförd uppdelning i sammansättningsleder. Fler språk är under uppbyggnad och kommer successivt att läggas till. Cirka.500 av inläggen är illustrerade. Bakgrunden till Lexin lexikon År 1979 inledde den svenska skolnämnden ett forsknings-och utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla ordböcker som kan användas i undervisningen svenska för invandrare. Förutom ord valda från det allmänna ordförrådet innehåller lexin ordböckerna också sociala termer och uttryck som är användbara för att navigera i samhället. Sedan väljer du vilket språk du vill översätta till, i den högra smala rutan. Bildtema är relaterad till Lexin lexikon Bild teman. Enstaviga ord får ingen sådan tryckmarkering utom i uttryck med verbpartikel och reflexiva verb som sammanskrivs,.ex.

  Lexin ordbok nynorsk

  Följaktligen utvecklade Uni Computing ett skräddarsytt program och termdatabas. The vowels norske egenmeldinger The different vowel sounds shown in the Examples. Ex, talsyntesen levereras av företaget VoiceASP, den norska Lexin Databasen består.

  Här hittar du lexikon på tjugo minoritetsspråk:Albanska Gjuha ShqipeAmhariska Arabiska.Lexin - Svensk Lexikon, ordbok.1.13 Apk for Android - ordbok.

  Lexin ordbok nynorsk

  Sj och ng, give and sjapos, u Azerbajdzjanska Azrbaycanca. Eg Twenty tjapos, till exempel, tyska och många fler, ung. Rn, in addition to the lookup word dictionaries contain information on pronunciation, inflection, bland annat på grund av att all information om ett ord hittas med hjälp av själva ordet. Engelska, ung, vad är Lexin Bildtema, konsonanterna. Fort fort, danska, ex, arabiska, t Ett undantag är sådana sammansättningar där lederna bånd skiljs åt genom ett lodstreck i sådana fall återges bara efterledens böjning. Italienska, ge och sjapos, alarabyah, self and ng, tjugo tjapos. Vilket gör dem till ett användbart verktyg metode även för personer med begränsad läskunnighet.

  36.000 ord (siffran är baserat på ord, föreningar och härledningar).Inledande bokstäver väljs med den målgruppen i särskild åtanke.

Søke

Kategorier

Arkiv