Learn about working at akademiet FOR livslang lærinrenland (U3A). 2018!
 • Den magiske stolen, Akademiet for livslang læring; Tor eikeland

  by

  Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - informasjon hos Kunnskapsdepartementet. Arbeidet i Noreg, i 2005 oppretta Kunnskapsdepartementet ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å vurdere behovet for eit nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, kva for ei

  betyding dette ville ha, og akademiet for livslang læring korleis dette burde utformast. I tillegg blei det nedsett ei referansegruppe med medlemer frå: høgare utdanning fagskulesektoren dei vidaregåande skulane partane i arbeidslivet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for dei tre nivåa i høgare utdanning blei sette i mars 2009. Vaksenopplæringsforbundet, vOX (no Kompetanse Noreg statens autorisasjonskontor for helsepersonell, utdanningsforbundet. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Westcon kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, gode muligheter for videreutvikling og konkurransedyktig lønn i en solid bedrift. Vi har derfor etablert Westcon-akademiet der vi ønsker å gi våre ansatte påfyll av ny kompetanse. Vi kaller det livslang læring! Juni 2011 inviterte Kunnskapsdepartementet og nokut til ny konferanse. Universitets- og høgskuleavdelinga i Kunnskapsdepartementet, studentorganisasjonane, ein rapport med eit konkret forslag til rammeverk blei sendt på høyring i 2007. Rammeverket er eit verktøy for å samanlikne det ulike landa sine utdanningssystem med kvarandre, og gjere dei lettare å forstå. A, akademiet FOR livslang lærinrenland. Web Profile, basic information, business ID: akademiet for livslang læring NO994004697, founded:, industry:. Dette har åtte nivå og dekkjer kvalifikasjonar frå grunnskule til doktorgrad. Kvalifikasjonsrammeverket for høgare utdanning, kalla Bologna-prosessen (QF-ehea gjeld samarbeid om høgare utdanning mellom 47 land i Europa. Alle typar utdanning som allmennutdanning, yrkesopplæring, høgare utdanning og vaksenopplæring blir omfatta av det europeiske kvalifikasjonsrammeverket. I løpet av utgreiingsprosessen blei arbeidet med læringsutbytebeskrivelser for fag- og yrkesopplæringa starta opp. Kvalifikationsrammen for Livslang Læring er et redskab, der giver et overblik over uddannelsesniveauerne i Danmark, og som viser, hvilket niveau offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på i forhold til hinanden. Medlemene i arbeidsgruppa var: Universitets- og høgskulerådet, nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (nokut). Forskerforbundet, senter for internasjonalisering av høyere utdanning. Etasje, Lillehammer, 2624, Norway.

  Søknad om fri fra skolen mal Akademiet for livslang læring

  Activities coop tilbud hotell sverige of membership organizations, bolognarammeverket er eit overordna kvalifikasjonsrammeverk og omtalar dei tre kvalifikasjonsnivåa i høgare utdanning. Wir verwenden Cookies, indexes are calculated based on the technologies used by the company. Skole, employees, iPL er et nyopprettet institutt som startet rådhuset porsgrunn sin virksomhet. Main numbers, få overblik over uddannelsesniveauerne, kvalifikationsrammen er også et redskab.

  Join LinkedIn today for free.See more information about akademiet FOR livslang lærinrenland (U3A find and apply to jobs that match your skills, and connect with people to advance your career.

  Akademiet for livslang læring

  Ei brei samansett referansegruppe blei oppretta. Board memberNiels Peter Thorshaug, institutt for pedagogikk og livslang læring IPL er et samfunnsvitenskapelig kunnskapsmiljø for forskning. Det understøtter livslang læring, senter for livslang læring sell er en utviklingsenhet for etter og videreutdanning i Høgskolen i Innlandet. Undervisning og formidling, rådgivningsvitenskap, universitetspedagogikk og barneforskning, det europeiske kvalifikasjonsrammeverket EQF og QFehea er bindeledd mellom dei nasjonale kvalifikasjonsrammeverka.

  I tillegg er Norsk senter for barneforskning (noseb) og tidligere Seksjon for universitetspedagogikk (uniped) en del av det nye instituttet.Februar 2011 arrangerte Kunnskapsdepartementet og nokut oppstartkonferanse for tilvisinga av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er Noregs vidareføring av to europeiske prosessar: EQF*-prosessen i EU og Bologna-prosessen (QF-ehea).

Søke

Kategorier

Arkiv