Nordland sivilforsvarsdistrikt, Bod, Norway. 2018!
 • Båt slemmestad - Sivilforsvaret bodø

  by

  menneska som normalt oppheld seg på eigedommen der tilfluktsrommet. Norwegian Food Safety Authority, or, mattilsynet, controls all aspects of food safety, including agriculture, import and trade. Norwegian Agriculture

  Authority, or, statens landbruksforvaltning. Norwegian Bureau for the Investigation of Police Affairs, or eller Spesialenheten for politisaker ( official site ) Investigates accusations of criminal offences by police or prosecution officers in duty. Norwegian Border Commissioner, or Grensekommisær for den norsk-russiske grense ( official site ) Controls the border between Norway and Russia. Norwegian Financial Supervisory Authority, or Finanstilsynet ( official site ) Controls banks and other financial institutions. Statskog, manages the state owned forests and natural property. Statistics Norway, or Statistisk sentralbyrå ( official site ) Statistics collection, computing and publishing agency. Det er kommunane som eig og held ved like offentlege rom. National Foundation for Art in Public Buildings, or Utsmykkoingsfondet for offentlige bygg ( official site ) Competence centre and producer of art for public buildings. National Institute of Nutrition and Seafood Research, or Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning ( official site ) Research related to nutrition and seafood. Norwegian Gaming and Foundation Authority, or Lotteri- og stiftelsestilsynet Supervises gaming, lotteries and foundations. Norwegian Data Inspectorate, or Datatilsynet ( official site ) Regulates permission to store information on persons or other entities Norwegian Directorate of Public Construction and Property, or Statsbygg ( official site ) Builds, manages and operates all government buildings. I tilfelle krig kan Sivilforsvaret kalle inn ein reservestyrke på ytterlegare 8 000 tenestepliktige. Universities edit Norwegian University of Life Sciences, or Universitetet for miljø- og biovitenskap ( official site ) Norwegian University of Science and Technology, or Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ( official site ) University of Agder, or Universitetet i Agder ( official site ) University of Bergen. Norwegian Labour and Welfare Service, or Arbeids- og velferdsdirektoratet Administrating age- and disability pensions and other welfare, and manages unemployment. County Governor, or Fylkesmannen ( official site ) Regional authority of the Government, with a Governor in each of 18 counties. Norwegian Labour and Welfare Service, or Arbeids- og velferdsetaten ( official site ) Administrating age- and diability pensions and other welfare, and manages unemployment. Norwegian Consumer Dispute Commission, or Forbrukertvistutvalget Settles mater from consumers. Etter kvart har vi fått ei oversikt over variasjonane langs kysten, slik at vi kan finne vasstanden på dei fleste stader ved å korrigere målingane frå dei faste stasjonane. Sámediggi, or Sametinget ( official site ) Sami parliament. Weitere Informationen zu unseren Cookies und dazu, wie du die Kontrolle darüber behältst, findest du hier: Cookie-Richtlinie. Wenn du auf unsere Website klickst oder hier navigierst, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Norwegian Railway Inspectorate, or Jernbanetilsynet ( official site ) Inspectorate concerning rail transport, including urban rail. Limited companies edit Agency for Public Management and eGovernment, or Direktoratet for forvaltning og informasjons- og kommunikasjonsteknologi ( official site ) Management consulting, electronic commerce management and operation og government websites. Kvart sivilforsvarsdistrikt er leidd av ein distriktssjef. Petoro ( official site ) Manages the State's Direct Financial Interest in the petroleum industry.

  S and sivilforsvaret bodø youth organizations, learn more here, norwegian Government Agency for Financial Management. The Norwegian national costume, norwegian Police University College, norwegian Maritime Directorate. Offentlege og private tilfluktsrom, or Kompetansesenter for urfolks rettigheter official site Research.

  Sivilforsvaret bodø

  Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap DSB og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlege og private tilfluktsrom. Agencies edit Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. Norwegian Mediation and Reconciliation Service, mobil Forsterkningsenhet 2 MFE 2 Består av 24 tjenestepliktige med spesialkompetanse og større kapasitet innenfor transport utenfor saftig skinkestek vei ATV og pumpekapasitet. Or Nasjonalbiblioteket National library, list of Norwegian government enterprises, national Library of Norway.

Søke

Kategorier

Arkiv