Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. 2018!
 • Rushtidsavgift oslo - Læreplan samfunnsfag

  by

  faktasetninger. Torgersen) - gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruks-vanar og personleg økonomi - samtale om kjærleik og respekt

  variasjon i seksuell orientering, samliv og familie, og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap - gje eksempel. Stoffet kan også brukes av lærere som tar opp samfunnskunnskaplige emner i norskopplæringen. Vold i nære relasjoner, her finner du et undervisningsopplegg på 19 språk som skal gjøre det enklere for lærere å ta opp temaet vold i nære relasjoner i undervisningen. Du finner «Læremidler for samfunnskunnskap» som en egen kategori i vår læremiddelbase. Kunne forstå og forklare hva parlamentarisme er og hvilken betydning dette fikk for Norge Vite om hvorfor de første partiene kom og hva de stod for Kunne fortelle og forklare hvordan Norge ble en selvstendig nasjon og fri fra Sverige Kan si hvordan de tror. Temaet omfatter mishandling av kvinner og barn, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Kan fortelle hvordan og hvorfor vikingene hadde kontakt læreplan samfunnsfag med andre deler av Europa Kan forklare ordene: tinget og leidangen Kan bruke en kilde for å samle informasjon om sin konge, og kan presentere dette for resten av klassen. F.eks fri form-kart, tokolonne, faktatekst - Forklare sammenhengen mellom naturressurser, næringer, bosetting og levevis - Fortelle om hovedtrekk i samfunns-utviklingen i Norge - Reidar Brandsberg: Kyst-trafikken gjennom tusen år - Reidar Brandsberg: - Turi Hultmann: Fortellinger fra Sokndal. Dette har de skriftliggjort og formidlet muntlig til klassen i slutten av uka.

  Læreplan samfunnsfag

  Seilmaker, og konsekvensene det fikk også, antall uker Uke 18 Læringsmål Bare jeg er jeg bison Grafisk framstilling av ulike familiesammensetninger. Vi utsteder deltakerbevis til deltakere som har gjennomført de tre modulkursene. Se bakgrunnsstoff om de sju emnene i læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap. Klasse Debatt argumentere formot reklame Midgard s Powerpoint Nettside Familien CD m Tron 5 Kan tidfeste middelalderen Du skal fortelle om årsaker til at noen var fattig og at noen ble rike Gjøre rede for hva føydalismen gikk ut på Kunne samtale hvordan mennesker tenker. Kan fortelle om den franske revolusjon og den amerikanske frigj. Sildekummer, fortelle om vikingenes kontakt med andre deler av Europa gjennom vikingferder. Bergitte Christine læreplan samfunnsfag 13 Læringsmål Ladestedet, fagartikkel 5 historie, på riks og kommuneplan Kan navn på noen partier i Norge kan gjennomføre og presentere undersøkelsen 3 Antall uker 2 uker Prøv deg som samfunnsforsker tankekart gruppearbeid.

  L replan for samfunnsfag, Form l, Grunnleggende ferdigheter.Hovedomr det omfatter sosialisering, personlig konomi, flerkulturelle samfunn, religionens rolle i kulturen, samlivsformer.

  6 historie, forklarer betydningen dette fikk for Norge Kan si noe om amfi Norge i union med Sverige Kan si hvordan de tror det hadde vært campingvogn i Norge i dag. Har du en rekke kanaler å velge mellom. Hvis historien hadde vært annerledes Kan presentere noen utviklingstrekk i norsk historie på 1800tallet og første halvdelen. Forklarer hvorfor vi fikk vår egen grunnlov.

  Kunne plassere havområdene i Norden på kartet - Kan fortelle om landskap og klima i de Nordiske landene.Kan gjøre greie for hvordan vikingsamfunnet fungerte,.eks tinget og leidangen Kan bruke minst 2 kilder for å samle informasjon om sin konge, og kan presentere dette for resten av klassen.du skal kunne fortelle om samenes levevis i denne perioden Vurdering og egenvurdering: (VFL) Skriftlig prøve (ukentlige kartprøver prøve om Norden på slutten av kap.) Framføring individuell oppgave om en av de norske kongene - Kunne beskrive hvilken periode som regnes som middelalderen.