Praktisk - pedagogisk utdanning. 2019!
 • Satt satt - Praktisk pedagogisk utdanning deltid

  by

  skoleleiing og kollegarettleiing. Det toårige PPU-programmet er meir fleksibelt enn dei andre lærarutdanningsprogramma på universitetet og kan i mange tilfelle bli kombinert med arbeid. Det legges stor vekt på

  å integrere de tre delene. Studiet er for deg hero kompetanse bergen som har fullført ei mastergrad og som vil utdanne deg til å bli lærar. Samfunnet treng gode lærarar som er der for elevane. Du tar eitt obligatorisk emne på 15 studiepoeng kvart semester. Varighet Årsstudium tar normalt. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er eit yrkesretta og praksisbasert studium. Jobb, som lektor er du kvalifisert til å undervise. Det er tre samlingar kvart semester. Læraren er òg ein av dei viktigaste personane i livet til elevane gjennom heile skolegangen.

  Opptakskrav, i pedagogikk og fagdidaktikk vil studentene få både kunnskap om det formelle grunnlaget for opplæring og teoretisk kunnskap og redskaper som vil gi dem kompetanse i å planlegge. Karaktersnitt for det som utgjer opptaksgrunnlag i kvart fag må vere C eller betre. Semester, og gir deg bred kunnskap om yrkesfagene. Mens litteraturen er pedagogisk på engelsk, praktiskpedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra. Utanom samlingane er det sjølvstudium og oppgåvearbeid. Det viktigaste du lærer er å undervise.

  Praktisk - pedagogisk utdanning (PPU) er eit.Praktisk - pedagogisk utdanning kombinert med.


  Kvar samling går over to dagar. Både i undervisninga og i praksisopplæringa. Det er stor etterspørsel etter lærarar. I del to skal studentene videreutvikle sin kompetanse i og lede læringsprosesser og få trening i å planlegge og gjennomføre utviklingsarbeid. Dei manglande studiepoenga kan takast parallelt med deltidsstudiet. Går over Å formidle pedagogiske og fagdidaktiske tema i matematikk og naturfag på ulike nivå å legge til rette for god fagleg og sosial læring å byggje gode relasjonar og å samarbeide med aktørar som er relevante for skoleverket. Etter å ha fullført praktiskpedagogisk utdanning kan du bygge på og få undervisningskompetanse bilder i andre fag. Som lærar er du med på å legge grunnlaget for at ungdom veien kan velje vidare utdanning som gir dei eit meiningsfullt liv i yrke til nytte for heile samfunnet.

  Studenten kan mangle inntil 45 studiepoeng i dei to faga til saman ved opptak, men kan ikkje mangle meir enn 30 studiepoeng i eitt av faga.Det er 100 prosent obligatorisk oppmøte i heile praksisperioden.Studiet blir lyst ut våren 2019 med forbehold om at det blir et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Søke

Kategorier

Arkiv