Sikre rettigheter til menneskene som lever der. 2018!
 • Man last og buss as avd oslo: Dyr som lever i regnskogen! Nitimen programledere

  by

  konflikter. Unge hunner kan holde sammen i noen få dager. I tillegg er en pågående landeierskapsreform en mulighet som må brukes i forhold til å vedkjenne og fastsette

  rettigheter til land, inkludert rettigheter for urfolk, hun. Dersom du går inn i en hvilken som helst norsk bokhandel, er det dessverre umulig å vite hvilke bøker som ødelegger regnskogen og ikke. Løvold var nylig i Indonesia sammen med statsminister Erna Solberg, og der fikk de begge se urfolksgruppen orang rimbas tragiske skjebne som følge av avskoging. Det jobbes imidlertid kontinuerlig for å bremse denne utviklingen. For det er i tretoppene i regnskogen at orangutangen lever det meste av livet sitt. Formålet med «skogatlaset» er ifølge WRI å gi beslutningstakere et verktøy for bedre å kunne oppnå bærekraftig styring av ressurser knyttet til regnskogen og styrke planlegging av landbruk og overvåking. Dessuten har orangutangen lange hår på armene, disse henger som en kappe når armene er utstakt. Selv om orangutanger og mennesker har likheter, så er orangutangen mye større og sterkere. Arten står nå i fare for å bli utryddet. Men Afrikas regnskog kommer under stadig større press ettersom landene i Sentral-Afrikas kongobasseng blir mer stabile og fristende å investere i for store multinasjonale selskaper. Avgjørende politisk virkemiddel, nå har en ny interaktiv karttjeneste for landene i Kongobassenget blitt lansert av World Resource Institute (WRI) i samarbeid med respektive land i regionen. I Dyreparken har vi Borneo-orangutang.

  Jesu dåp Dyr som lever i regnskogen

  Vi deltar i de fleste internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter. DR Kongos regnskog har fortsatt den laveste avskogingsraten i hele Kongobassenget. Og det eneste taket de har over hodet er provisoriske presenninger. Programkoordinator for tilgode skatt Afrika i Regnskogfondet, vil kartlegge ukjente mineralressurser, trekkes frem som en god mulighet til å gi alternativer til utnytting av naturressurser. Samtidig som vi jobber opp mot nasjonale myndigheter for å sikre grunnleggende rettigheter for menneskene som bor i skogen. Sier Marine Gauthier, ifølge nyhetsbyrået, som den norske regjeringen er en viktig pådriver for.

  Vi samarbeider med over 70 lokale organisasjoner i 11 regnskogland i fire verdensdeler.sikre rettigheter til menneskene som lever der.


  Lillomarka skiklubb Dyr som lever i regnskogen

  Det er det orangutang betyr på malay. Neste gang du er i Dyreparken. Sier Løvold, så som kan du se på en voksen orangutang.

Søke

Kategorier

Arkiv