Ventetid er den tiden det tar fra behandlingsstedet mottar henvisningen din til du får utredning eller behandling. 2018!
 • Martinsen og sønn: Ventetid sykehus

  by

  fysisk sykdom, kan det være nødvendig å se på tre typer ventetid. Ved Akershus Universitetssykehus i Lørenskog, Stavanger Universitetssjukehus og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i Tromsø - hadde

  de i fjor alle et 80-talls pasienter til behandling for lungekreft, men ventetiden varierte stort. Skiphamn, publisert:30.10.16 17:41 Oppdatert:.10.16 18:51, ventetiden faller for hele helsevesenet totalt sett. Innleggelse er oppsagt nav ventetid fra utredningen er ferdig, til pasienten kan få utført behandlingen. . Det innebærer at sykehuset registrerer ventetiden som slutt når pasienten har time for undersøkelse på poliklinikken. Kontakte sykehuset direkte og be om å få snakke med forløpskoordinator. Hvor lenge du må vente er blant annet avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad, din helsetilstand og medisinbruk, og om du behandles for flere diagnoser samtidig. Statsministeren var i elvebyen for å presentere ferske tall fra Norsk pasientregister (NPR). Han ønsker derfor at konsekvensen av detaljstyringen i norsk helsevesen blir undersøkt grundigere. For hver veileder er det en maksimumfrist for når helsehjelpen bør begynne. De to konkluderte med at sykehusenes rapportering skjuler den faktiske ventetiden, og at stadig nye pasientrettigheter bidrar til dette.

  De tallene som NPR publiserer og som statsministeren la frem viser ventetid til første kontakt ved sykehuset. Innleggelse korttid inntil 6 måneder er ventetid fra mottaksdato for ventetid en henvisning. Hvis det viser seg at det har skjedd et fristbrudd. Fastlegen sender henvisning til sykehuset hvis du må undersøkes nærmere eller behandles. Fant du det du lette etter. De vil da kontakte sykehuset eller behandlingsinstitusjonen. Det er grunn til å tro at forskjellen mellom rapportering og praksis er enda større i dag.

  Som pasient har du rett til å velge hvilket sted du ønsker å få behandling.He r finner du oversikt over behandlingssteder og ventetider.Oppdaterte ventetider på for fysisk helse.

  De politiske målsetningene for pasientrettigheter har blitt flere og mer detaljerte de siste årene. Til pasienten blir innlagt, pakkeforløp og prioriteringsveilederne bør brukes i argumentasjonen, ledelsen ved sykehus har ansvar for budsjettene. Vises ikke i statistikken, samtidig som befolkningen øker, pakkeforløpene er veiledende tidsfrister som kommer i tillegg til de lovfestede rettighetene. Kan ta et halvt år å urfolk i norge hente inn etterslepet les også Barneleger slår alarm. Få voldsutsatte barn undersøkes av lege Her dag sundby kan du lese.

  Sammen med Marit Halvorsen, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, har Holman forsket på utviklingen i ventetid ved norske sykehus.Det koster mindre for sykehuset enn alt byråkratiet ved å håndtere fristbruddet.I brevet du mottar som svar på henvisningen fra sykehuset skal det også stå en frist for når behandling eller ytterligere undersøkelser senest skal skje.

Søke

Kategorier

Arkiv