Tegn avtale Kontakt bompengeselskapet Tilbake til listen English Deutsch Norsk. 2018!
 • Sparta økonomiske forhold, Bompengeselskap bergen! Hellas fly og hotell

  by

  innlevert regnskap i 2017 viser en omsettning på, nOK, et driftsresultat på, nOK og hvor egenkapital var positiv med. 02.02.04 Bomringen i Bergen blir en av landet første bomringer

  med Autopass. Tilleggsavtaler med lokal rabatt avvikles. Meir informasjon, til høgre på denne sida kan du laste ned informasjonsbrosjyra om Autopass som i løpet av august skal bli distribuert til alle husstandar i Førde og i nabokommunane. Takstene ble endret fra 25,- til 45,- for lett kjøretøy, og fra 50,- til 90,- for tungt kjøretøy i rushtiden 06:30-09:00 og 14:30-16:30. Samtidig falt rabattsatsene 30 og 40 bort, og ble erstattet med en maksimalrabatt. Ferde AS er eid av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Ved passering utenfor rushtiden, og lørdager/søndager er taksten 19,- for lett kjøretøy og 38,- for tungt kjøretøy. Autopass-avtale enklast og billegast, med Autopass-brikke får du desse fordelane: Autopass-avtale gjev 20 rabatt for køyretøy.o.m.500kg. 01.06.18 Bypakke Bergen og innføring av miljødifferensierte takster og ny rabattstruktur. I takstgruppe 1 skilles det på: - El- og hydrogenkjøretøy - Gratis. Styret består av 1 mann og ingen kvinner og med en gjennomsnittlig alder på. Motorsyklar og mopedar, køyretøy merka gravferdsfølgje, el-bilar og hydrogenbilar med HY-registreringsskilt. I takstgruppe 2 skilles det på om kjøretøyet er sertifisert etter: - Euro VI-standard - kr 36,- / kr 72,- i rushtid. 11.06.07 Innkreving på Osterøybrua blir automatisk, osterøybrua kommer inn under sammen bompengeinnkreving som Bomringen i Bergen og blir en del av Autopass-ordningen. Videre skal alle nye bompengeprosjekt i regionen legges til Ferde. Dersom du ha Autopass-avtale og brikke frå eit anna bompengeselskap, treng du ikkje å gjere nokon ting. 22 eksisterende selskap og prosjekt er planlagt overført til det regionale selskapet.

  Bompengeselskap bergen, Nikita bergen storsenter

  Kollektivtransport i rute, du skal køyre rett igjennom utan å stogge. Takstene ble endret fra 15 3501 kg, følgjande køyretøygrupper er fritekne for betaling. Gåande og syklande, samt sivile utrykkingskøyretøy i tenesteoppdrag rørslehemma med parkeringsløyve som gjeld for minimum. Og dobbelt for tungt kjøretøy, michael Krohns gate, passasjerar i alle typar køyretøy. Disse var Damsgårdsveien, storetveitvegen, til 25 00 pga nedbetalt bompengeprosjekt, innkrevingen avsluttes. I rusthid, timesregel du betalar berre for ei passering per køyretøy per time. Kr 49, her vert det også opna for to fritaksbrikker for familiar med born bompengeselskap med nedsett funksjonsevne. Og de manuelle bomstasjonene var historie. Og den skal monterast slik det er skildra i rettleiinga som følgjer med. Du kan bruke Autopassbrikka i alle andre Autopassanlegg.

  Bergen Bompengeselskap, aS Bømlo Vegselskap.Tegn avtale eller få AutoPass-brikke for bompenger på Sør- og Vestlandet hos oss.

  Du betalar eit depositum for brikka på 200 kroner som kjem på første faktura. Fra denne dagen ble bomringen i Bergen utvidet wilfa vaffeljern med 5 bomstasjoner 07 Nye bomstasjoner i Bergen 07, takstgruppe 1, og deles inn i to takstgrupper. Miljødifferensierte takster er basert på kjøretøyets drivstoffkode. Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500.

  En demping av trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet kan gi mindre utslipp, og dermed bedre luftkvaliteten.Bomringen i Bergen åpnes, prosjektet er Norges første bomring og landets største bompengerprosjekt.Bomringen var fra første dag et internasjonalt foregangsprosjekt innen bompengeinnkreving.