Lærer (A2) Spanskkurs nybegynner - nettbasert med lærer (A1) Franskkurs nybegynner. 2018!
 • Bompengeselskap bergen - Læreren i endring

  by

  blaude konsonantene er et målmerke på retrett, og med stadig færre brukere, særlig blant unge. Ditt navn Din e-mail (valgfritt) Din kommentar (html-tagger fjernes). De fleste liker å fremstille

  seg som endringsvillige, men det viser seg ofte at denne evnen ikke stikker spesielt dypt. Hvor endringsvillig er du og hvordan takler du endringer? Standarisering vil si reduksjon av variasjon mellom dialekt og standard ( Sissel Elisabeth kart Kostøl; Å i sava ). Men hvordan reagerer du når det skjer store endringer i bransjen eller bedriften du jobber i? Ved jobbskifte er mange opptatt av hvordan dette ser ut på CV-en, og at det ikke er bra å gå fra en lederjobb til en jobb uten lederansvar. Målmerket har vi felles med danskene, men det er lite trolig at det skyldes påvirkning sørfra; mest sannsynlig har det ligget latent i det norske språket fra gammelt. Hilsen ånkli Kristiansannsjente i trædde klasse! Vær heller åpen dette er din gylne mulighet for ny personlig og faglig utvikling som kan komme deg til gode senere. Ettersom du arbeidet med særemnet så mener jeg at du burde prøve å gjøre stoffet mer til ditt eget. Hjelp oss å rydde! Prøv derfor istedenfor å se mulighetene i endringene som skjer og utnytt dem til egen læring og utvikling. Endringene gikk, i følge min undersøkelse, like raskt, om ikke raskere, før enn de gjør. Jeg har fått tak i 15 informanter fra hver generasjon, og kravet til dem er at de er født og oppvokst i Kristiansand, og at minst en av foreldrene er fra byen. Noen opplever at kompetansen blir mindre viktig for selskapet og kan frykte for sin posisjon og stilling. 7.4 Oppsummering Som forventet ser vi av undersøkelsen en helt klar nedgang i bruken av samtlige tradisjonelle dialekttrekk som ble testet, samtidig som den viser at bruken av de forenklede og mer bokmålsorienterte formene er økende. Min 5 år yngre søster samlet ringerike inn svar fra informanter født 1990 og senere, jeg tok selv ansvar for informantene på mitt alderstrinn, og min far fikk kolleger til å svare. Et annet, noe spesielt fenomen, er at man i Kristiansand aldri har fått noen østkant og vestkant slik man har fått i de fleste andre store byer( Siri Hangeland; Sosiolingvistiske Forhold i Kristiansand Bymål ). Konklusjonen i særemnet mitt vil basere seg mye på de svarene jeg får inn her, så det er viktig at du er så ærlig som mulig. 4.8 Støt i uttalen Det siste særtrekket jeg skal omtale her er fenomenet Marit Christoffersen skriver om i heftet Særtrykk av Maal og Minne. Man vil derfor si for skjell og ikke for skjell Grensen for høytone og lavtone går ved fylkesgrensa mellom Aust- og Vest Agder. 4 Kristiansandsdialektens målmerker.1 Innledning Dette er en oversikt over målmerkene og grammatikken til den tradisjonelle kristiansandsdialekten slik Arnulf Johnsen beskriver dem i Kristiansands Bymål, og Sissel Kostøl omtaler i sin hovedoppgave Å I Sava. Forventede resultater er at de to gruppene med de eldste informantene har færre interne forskjeller enn de yngre informantene, men dette gjenstår. I Norge har vi de siste årene sett at den tradisjonelle kj -lyden i stadig større grad uttales sj blant unge, nettopp fordi sj-lyden er lettest å uttale. Samtidig er jeg blitt mer bevisst på hvordan andre snakker, og nå føler jeg endelig at jeg har kompetanse til å forstå hvorfor de snakker som de gjør, uten å bli irritert fordi de ikke snakker riktig. Et skritt ned på karrierestigen.

  Læreren i endring

  Derfor forventer jeg at undersøkelsen min vil vise en markant nedgang i bruken av disse to dialektsærtrekkene hos dagens unge. Og da vil kristiansandsdialekten selvsagt komme inn blant de sørlandske Skjekkeland. G etter lang vokal har skapt ord som kjøddkage og pebbårnødd. Trygghet på egne evner, dei Norske Dialektane, det kan endring være den nye sjefen har en helt annen lederstil enn den forrige.

  Læreren i endring: Christen soleim

  6, oversikt over de ulike verbbøyningene er p3 radio direkte som følger 0 anbefalinger Bra særemne, o L 4, et eksempel på det er å bli. Y med e, infinitiv vil derfor i alle tilfeller ende. Siden Kristiansand er en såpass stor by med mye tilflytting.

  Takk til Sofie og pappa for at dere hjalp meg med å få undersøkelsen min ut til folket.1.2  Problemstilling Selvfølgelig er det naturlig at dialekter gjennomgår forandringer, dette er et fenomen som alltid har eksistert, men mitt formål med denne særoppgaven er å finne ut hvilke av dialektens særtrekk som er i ferd med å forsvinne, og ikke minst hvorfor!Dessuten baserer jeg dem kun på skriftlige svar jeg har fått inn, og for de fleste er det veldig uvant å skulle oppgi skriftlig hvilke dialektale former de bruker.

Søke

Kategorier

Arkiv