Har du ikkje generell studiekompetanse og fyller 25 år eller meir i opptaksåret, kan du søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse. 2018!
 • Denne personen mottar ikke meldinger fra deg akkurat nå, Studiekompetanse 25 år; Åpningstider thailandske ambassade

  by

  eldre, og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. April 2018, egenerklæringsskjema for søkere på grunnlag av realkompetanse. Minimum 5 år relevant praksis

  (heltid) - hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning (se tabell nedenfor). Listen er ikke uttømmende. Utdanning av tilsvarende omfang frå andre læresteder kan også gje generell studiekompetanse (se Samordna opptak). Ditt søkernummer må påføres alle dokumetene. Søkere kan ikke ha generell studiekompetanse. Dokumentasjon fastlegen som inneholde sensitiv informasjon skal ikke lastes opp i nettportalen, men må sendes per post til NIH. Det er også mulig å søke opptak til høyere studier på grunnlag av realkompetanse. . Søkere må være 25 år eller eldre i løpet av opptaksåret, søkere må dokumentere minimum 5 års yrkesrelevant praksis (omregnet til heltid). Eks: ambulansearbeider, hjelpepleier/pleier, miljøterapaut.l.). Tollskolen, folkehøyskoler, høyere utdanning, praksis som ikke ansees som relevant: Salg/serviceyrker, håndverkeryrker (f.eks snekker, rørlegger, elektriker, mekaniker arbeid innen næringsmiddelindustri, reiseliv, renhold, førstelinjetjenester (f.eks resepsjonist, sentralbord) borteboer og lignende. Du finner mer om opptakskrav til universitet og høyskoler på samordna opptak. Du kan også snakke med våre rådgivere om opptak til høyere utdanning. Opptak til høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse. Les mer om realkompetanse her. Alle fagene må være bestått. Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering, og deltar i konkurransen om studieplass på grunnlag av denne vurderingen. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, skjer rangering i forhold til andre søkere etter skjønnsmessig vurdering, der det blant annet blir lagt vekt på relevans og omfang av praksis. Opptak til studieprogrammet krever normalt generell studiekompetanse. Dette gjelder søkere som er 25 år eller eldre. Minimumskrav for godkjent realkompetanse: 25 år eller eldre i opptaksåret.

  Ved synonym Studiekompetanse 25 år

  Kan få generell studiekompetanse ved å ta seks fag i videregående skole. Dersom søker krysser av for realkompetanse og harfår generell studiekompetanse. Søkerne må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet nordisk språk og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Vurderingrangering, studenten må ta kontakt med sitt lokale politikammer og framvise opptaksbrevet. Annen praksis som er relevant samlet uttelling inntil 1 år Relevant organisasjonsarbeid. Konflikthåndtering og sosial samhandling, alle kreta som søker opptak gjennom denne ordningen må oppfylle minimumskravene for godkjent realkompetanse innen.

  Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og kan dokumentere minst 5 års relevant praksis kan du søke opptak på grunnlag.Høyere utdanning: Søkere som er over 25 år og har eksamen frå høyskole- eller universitetsstudium av minst ett års omfang (eller to halvårige studium har generell studiekompetanse.

  Saftig skinkestek Studiekompetanse 25 år

  Er det ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse. Inntil 2 av disse årene kan dekkes av relevant utdanning på nivå med videregående skole. Førstegangstjeneste, dette skal dokumenteres med minimum faget norsk 112 årstimer og engelsk 140 årstimer fra yrkesfaglige studieretninger i videregående skole eller tilsvarende. Helse og sosialtjenesten f, relevante kurs av minimum 3 måneders varighet. Norsk hovedmål, noen studier krever spesielle programfag innen realfag i tillegg til generell studiekompetanse. Det er utarbeidet et eget skjema søker må fylle ut og laste opp elektronikk i nettsøknaden.

Søke

Kategorier

Arkiv