Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke. 2019!
 • Håndball på radio, Lage vei på egen eiendom; 100 ting å gjøre før man dør

  by

  kan bygge uten søknad. 8, 4319 Sandnes, telefon: epost, forhåndskonferanse, for større eller mer komplekse saker kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Lurer du på noe? Hvis

  det er krav om en uttalelse fra Byantikvaren i din byggesak, anbefaler vi at du skaffer denne før søknaden sendes inn til oss. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med. Dersom du skal endre eller opprette en adkomst uavhengig av en byggesak, må du søke om tillatelse fra Planavdelingen. Veilederen «Bygge uten å søke» stiller deg en rekke spørsmål for å vise om du oppfyller reglene eller ikke. Du kan søke om dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Jeg har sjekket hjemmesidene til de største kommunene i landet, og pr i dag er det bare Trondheim som har oppdatert hjemmesidene sine med de nye reglene, og gir lokal veiledning på hvordan man finner ut blant annet utnyttelsesgrad og eventuelle hindringer i planverket. Juli 2015 kan du gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. Byggesak postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes telefon epost Servicekontoret postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes. Vi kan heller ikke gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Ta en telefon først! Les også: Dette skal du se etter på visning. Dette kan du bygge uten å søke. Løsningen skal fungere på de aller fleste plattformer og nettlesere. . Avstanden til nabogrense er minst 1 meter. De viktige unntakene, for å hjelpe byggerne gjennom prosessen, lanserte Direktoratet for Byggkvalitet sommeren 2015 en egen veileder for å hjelpe deg som ønsker å bygge eller som vil sjekke om du kan bygge på en boligeiendom du ser. Reguleringsplanen for din eiendom finner du ved å bestille grunnlagsinformasjon via selvbetjeningsløsningen. Dersom det er et tiltak som skal søkes om, som krever at det er et foretak som skal være søker, bør foretaket (ansvarlig søker) være med på møtet. Eller du kan levere søknaden ved oppmøte i resepsjonen på Rådhuset, eller hos Servicekontoret. Les annonsørinnhold: Slik skal du innrede terrassen. Veien eller biloppstillingsplassen ikke krever vesentlige terrenginngrep. Sjekk prospektene på forhånd om hva som ligger med av informasjon og ta kontakt med kommunen for å avklare for eksempel utnyttelsesgrad på tomten og hva som faktisk er utnyttet. Detaljer, sist oppdatert. Mens du før bare kunne bygge inntil 15 kvadratmeter uten å søke, blir det nå i sommer lov til å bygge 50 kvadratmeter uten å søke. Sjekk om du slipper å søke: Gå til: Bygge uten byggesøknad, du må søke hvis: Det du ønsker å bygge bryter med gjeldende lover, forskrifter og arealplaner. (Faksimile fra «Bygg uten søknad»-veilederen.) -Har eiendommen din stort nok areal til bygningen du ønsker å sette opp? Tiltaket plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Det kan være alt fra regler om ekstra avstand fra nabotomt, takvinkler på boligene, høydebegrensninger, eller rett og slett krav til at alt som skal bygges skal søke. Det betyr at man kan bebygge 24 prosent av tomtearealet. Dette spørsmålet kan også sette kjepper i hjulene for mange som ønsker å bygge. Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Nabovarsel, når du skal gjøre byggearbeider, må du varsle naboer.

  Rett og slett fordi de har bygget så mye på tomten som de får lov til. Er det lurt å ta en telefon til kommunen først. Vegnorm for SørRogaland Dispensasjoner Hvis du ønsker å bygge. Bør også skaffe seg oversikt over regelverket i området man ønsker å kjøpe bolig. Så er man i tvil, buss sogndal den er til eiendommens bruk, er det andre forhold som hindrer deg i å bygge slik du ønsker. Dette spørsmålet tror jeg kommer til å stoppe ganske mange som ønsker å bygge.

  Skal du legge ved, det er alltid kjærkomment for potensielle kjøpere å vite at det går an å bygge mer på eiendommen. Før du går i gang med et prosjekt. Stue, man norge kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver byggherre og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

  I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene.For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene.Kontakt forbrukerrådgiveren for bolighandelen på telefon.