KS (inntil 2004 Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. 2018!
 • Eurobate sms - Hva er ks

  by

  vil vi med sitt eierskap i selskapet, hva selskapet skal drive med, hvilket formål det skal ha osv. Oversikt over ferdigstilte KS-rapporter, mer informasjon om KS-ordningen. Aktuell ved

  lokale forhandlinger kap. En eierstrategi er kommunens/eiers rammer og retningslinjer for eierskapet til selskapet. Avtalene gjelder også for en rekke kommunale foretak og bedrifter. Finansdepartementet finansierer forskningsprogrammet Concept ved ntnu i Trondheim. For investeringsprosjekter under terskelverdi er kvalitetssikringsordningen frivillig. Det som er sentralt i en KS1 er å kartlegge hvilke framtidige behov samfunnet vil ha og hvilke prosjektalternativer som kan tilfredsstille dette behovet på best måte. Concept samler data om KS-prosjektene, gjør empiriske analyser på dataene og arbeider med videreutvikling av relevante teorier og metoder. Publisert: Sist oppdatert: Nesten en halv million er ansatt i en kommune eller fylkeskommune. En eiermelding er en kommunes "status" over sitt eierskap i de selskap kommunen har eierandeler. Concept er et uavhengig forskningsprogram, og er ikke en del av KS-ordningen. Avtalen spesifiserer kravene til innhold i både KS1 og KS2. Unntaket er Oslo, som er et eget tariffområde. Aktuelle tariffnotater, arkiv, lønnsstatistikk, lønnsstatistikk 2017 (pdf i denne rapporten finner du lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for KS-sektoren, og lønnsstatistikk for stillinger omfattet av hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Rapporten er fra Teknisk Beregnings- og Statistikkutvalg for Kommunesektoren. I denne seksjonen finner du praktisk informasjon om organisasjonen. Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring. Lokalsamfunn og næringsliv kan ikke ta hele belastningen ved flom og skred gang på gang. Plattform for digital samhandling i kommunal sektor. KS har ansvaret for fiks plattformen.

  Hva er ks

  Innlogging, fyll ut fullt navn og den epostadressen du har registrert hos Delta. Tillitsvalgte kan laste ned kravskjemaer her. KS2 Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i helga Stortinget. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag. August 2015 Sist oppdatert, når du har sendt inn dette skjemaet. Vil du motta en epost med instruksjoner for å logge inn.

  KS organiserer alle landets kommuner.Hvem er i, kS, og hva gjør vi i, kS?

  Hva er ks. Palliativ fase

  Hensikten er å kvalitetssikre informasjonen og analysene som allerede ligger i prosjektet. Les de gode historiene fra KommuneNorge. Hedmark og Oppland, læringsnettverk psykisk helse og rus, trøndelagskonferansen 2018. Okt, kommunespeilet 4, hvilken hårfarge er best hordaland, kS2 skal vurdere om planleggingen og kostnadene for det valgte alternativet er realistisk. Del på LinkedIn, ansatte i kommuner og fylkeskommuner hører til tariffområdet. Gjeldende rammeavtale er i stor grad en videreføring av ordningen i foregående avtaleperiode 3, trøndelag, okt, terskelverdien for krav om ekstern kvalitetssikring er 750 millioner kroner. Lønnsstatistikk 2016 pdf lønnsstatistikk 2015 pdf article. Finansdepartementet har inngått rammeavtale med seks selskapskonstellasjoner av eksterne rådgivere om gjennomføring av kvalitetssikringene. Målet med ordningen som ble innført i år 2000 KS2 og senere utvidet i 2005 KS1 er å sørge for at prosjektene er tilstrekkelig utredet og at beslutningstakerne har all nødvendig informasjon når de skal fatte beslutninger om statlige investeringer.

Søke

Kategorier

Arkiv