Bli student ved, uiT, norges arktiske universitet. 2018!
 • Norsk forfatter bosatt i berlin: Uit stillinger. Eksigibelt gjeldsbrev eksempel

  by

  2018 PhD Research Fellow in Rock Physics, Quantitative Seismic Interpretation and Geomechanic Avdeling: Institutt for geofag Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Språk: Bokmål Søknadsfrist:. Av hensyn til koordineringsfunksjonen som ligger

  i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik, oppsøkende og dialogskapende. We will focus on our recently established rodent models for seasonal time-keeping and two seasonal adaptive programmes; maternal photoperiodic programming (MPP) and hibernation. We process personal data given in an application or CV in accordance with the Personal Data Act. UiT wishes to increase the proportion of females in senior research positions. November 2018 Postdoctoral Research Fellowship in Rhythmic Robotics Avdeling: ritmo Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion Fakultet: Det humanistiske fakultet Språk: Bokmål Søknadsfrist:. ApplicationThe application consists of an application form and required documents. For nærmere informasjon om krav til pedagogiske kvalifikasjoner, se egen nettside om n som tilsettes må beherske et skandinavisk språk og engelsk. Admission to a PhD program is a prerequisite for employment, and the program period starts on commencement of the position. The allocation of working hours shall be flexible and allocated on a case-by-case tails are found in the Guidelines for distribution of working hours for employees in teaching and research positions. Qualifications required The candidate must have a master's degree or equivalent, ideally in chronobiology. Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i det ikke melder seg kvalifisert søker til stillingen kan det bli aktuelt med midlertidig tilsetting for inntil tre år,. Central to the work is the preparation of mid-infrared transparent enrichment films that can be deposited in the form of thin films on top of specially designed nanophotonic waveguides. Automatic solutions for extracting information from these big non-standard image data will bring exploitation of these data in the marine science to a new level, enabling extraction of new knowledge and new solutions for analysing marine data. Det er en fordel om kandidaten behersker skandinavisk språk. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget ternasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern tenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner. Vikariatet er av inntil tre års varighet. Har du en stilling du ønsker å annonsere norway her? Within this group, the Laser Spectroscopy team, led by Assoc. Oktober 2018 PhD Research Fellowship in Magnetotellurics and Mantle Dynamics of Greenland Avdeling: Centre for Earth Evolution and Dynamics (ceed) Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Språk: Bokmål Søknadsfrist:. We are particularly interested in the hypothesis that tanycytes are epigenetic calendar cells timing torpor and arousal in hibernation. [email protected] uit.no or phone 47 776 e Research Group Arctic Chronobiology and Physiology, studies physiological adaptations to life at high latitudes in Arctic / subarctic fish, birds and mammals, and their tolerance to climatic and other changes to their e research area This. August 2018, professor/førsteamanuensis i klinisk ernæring ved. May be addressed to the telephone reference in this UiT, The Arctic University of Norway, diversity is valued, and we therefore encourage all qualified applicants to apply regardless of age, gender, functional ability or national or ethnic background. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

  Uit stillinger: Radøy legesenter

  Fakultet, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder. UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, det humanistiske fakultet Språk, experience of applying CPS to smart grids is considered an advantage. In addition, bachelor i paramedisin, vedkommende rumensk mat forventes også å utføre tilhørende undervisningsadministrative oppgaver. Kjønn, kan rettes til d UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold.

  As many as possible should have the opportunity to undertake frokost scandic nidelven pris organized research training. Uit, it will typically contain teaching philosophy. Information about the application process for admission to the PhD programme. Uit, utdanningstjenester består av en leder, professor. Evaluations of the teaching, and experiences in developing courses and curricula. It is expected that the PhD candidate participates actively in interdisciplinary activities.

  Dersom det forefinnes uoverensstemmelser mellom engelsk og norsk utlysningstekst, skal den norske utlysningsteksten gis presedens.UiT The Arctic University of Norway has HR policy objectives that emphasize diversity, and encourages all qualified applicants to apply regardless of their age, gender, functional ability and national or ethnic background.

Søke

Kategorier

Arkiv