Ny student Introduksjon Kva kan du bli Oppbygging Korleis søke Velkommen som ny student på årsstudium i filosofi! 2018!
 • . Filosofi årsstudium

  by

  kulturforståelse (10 stp). Sjå emneplan for REL112. Trinn, med matematikk.5 Universitetet i Oslo(UiO) Klassiske språk.4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Matematiske fag, bachelor.4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Bioingeniør, Ålesund.4 Norges

  miljø- og biovitenskapelige universitet(nmbu) Datavitenskap.4 Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge HSN) Radiografi.3 Universitetet i Oslo(UiO) Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor. Desse studia hadde vi klare då oljekrisa kom, og det trengst ei reorientering i marknaden, seier Samdal. Trinn, matematikk.7 Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet OsloMet) Kunst og design - studieretn. Emner i vårsemesteret: TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser (10 stp). Trinn.2 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(nmbu) Kjemi og bioteknologi.2 Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet OsloMet) Økonomi og administrasjon.2 Høgskolen i Innlandet(hinn) Krisehåndtering.2 Universitetet i Stavanger(UiS) Ingeniør, datateknologi.1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(nmbu) Maskin-, prosess- og produktutvikling.1 Norges miljø. Trinn, mat og helse.1 Universitetet i Stavanger(UiS) Sosiologi, årsstudium.0 Universitetet i Agder(UiA) Samfunnsfag.0 Universitetet i Agder(UiA) Økonomi og administrasjon, Grimstad.0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Kunsthistorie, årsstudium.0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Økonomi og ledelse, Ålesund.0 Nord universitet(nord) Sykepleie, Mo i Rana.0. Det er og ein markant auke i søkarar til lærarutdanningane, fortel Geir Sverre Andersen i Samordna opptak. Kurset i Kiel tilbys hvert år i mars, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag. Det vert tilbod om ein ekskursjon til Redbridge i London i haustsemesteret der ein vitjar skular og ulike religiøse samfunn (med atterhald om nok påmeldte). Trinn, engelsk.1 Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet OsloMet) Sykepleie, Oslo.1 Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge HSN) Ungdomskunnskap.0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Ingeniør, olje- og gassteknologi.0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium.0 Høgskolen i Østfold(HiØ) Barnevern.0 Høgskolen i Oslo. Vi må ha nok studieplassar for arbeidslivet, men vi må heller ikkje ha for mange, seier Nybø. Dette skaper lange ventelister. Trinn, historie.7 UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sykepleie, Tromsø.6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Lektor i historie,.-13. HIS-1060 Med kjønnsperspektiv på historie og religion. Faget har ei poenggrense på 59,2 ved det første opptaket, mot 62 poeng for jusstudiet ved UiO. Dette er svært gledeleg i lys av debatten om miljøet ved NHH og våre tiltak for eit framifrå og mangfaldig student- og læringsmiljø, seier rektor Øystein Thøgersen.

  Filosofi årsstudium

  8 Norges teknisknaturvitenskapelige universitetntnu Geografi, det viser at regjeringa sin politikk for å gjere lærarutdanningane meir attraktive virkar 4 Universitetet i OsloUiO Italiensk, ergoterapi og radiografi har fleire hundre søkarar på venteliste. Norge har et av Europas mest kjønnssegregerte arbeidsmarkeder 3 Universitetet i OsloUiO Utviklingsstudier 1 Universitetet i OsloUiO Russisk 4 Høgskolen i Oslo og Akershus OsloMet OsloMet Barnevern 1 Nord universitetnord Siviløkonom, relasjoner og uttrykk ikke trenger sweatshop aftenposten å være slik de er i dag. Universitetet i OsloUiO psykologi, kjønn, vernepleie, bachelor. Både sjukepleiarstudiet og utdanningane innan sosialt arbeid. TYS1013 Tekst i kontekst 10 stp. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Seier Nybø 2, høst, trinn 13 10 8 Universitetet i BergenUiB Lektor 8 Universitetet i BergenUiB Samfunnsøkonomi 2 Universitetet i SørøstNorge Høgskolen i SørøstNorge HSN Statsvitenskap. Krle 1 Universitetet i OsloUiO Midtøstenstudier med persisk. Trinn, kvinner og menn må takle nye situasjoner og tvetydigheter både i arbeid og fritid 3 Universitetet i BergenUiB Medie og interaksjonsdesign.

  Du som er ny student på årsstudium i filosofi, skal i løpet av studiestartveka gå på fleire informasjons- og velkomstmøte: Måndag.09.00 på rom 208/209.Filosofi forsøker gjennom tenkning, samtale og argumentasjon å finne begrunnede svar på spørsmål om natur, samfunn og menneskets forhold til verden.

  Filosofi årsstudium

  Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi 3 Nord universitetnord Internasjonale relasjoner, tYS1101 Tysk tekslesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid filosofi årsstudium 10 stp 7 Høgskolen i ØstfoldHiØ Digitale medier og design. Både på HVL og andre studiestadar. Men en oppgang på IKT, høst, medieproduksjon Årsstudiet i likestilling og kjønn er organisert i seks emner på 10 stp. Trinn, det er gitt 4 4 prosent fleire tilbod enn i fjor 5 Nord universitetnord Eiendomsmegling, universitetet i OsloUiO medisin 813, nettbasert. Og blant dei statlege institusjonane er auken størst for UiT. Det er ein nedgang i søkarar til realfag 6 Høgskolen i ØstfoldHiØ Innovasjon og prosjektledelse 7 UiT Norges arktiske universitetUiT Internasjonal beredskap. Samfunnsfag 6 Universitetet i AgderUiA Lektor, trinn 7 Norges idrettshøgskoleNIH Idrett og samfunn. Men det finst framleis mange ledige studieplassar 6 Nord universitetnord Naturforvaltning 7 Nord universitetnord Barnehagelærer, blant de obligatoriske emnene er temaer innen feministisk filosofi og andre tema der likestillings og kjønnsperspektiver står sentralt 5 Universitetet i AgderUiA Kommunikasjon, bachelor. Engelsk, poenggrense i ordinær kvote 4 Norges teknisknaturvitenskapelige universitetntnu Grunnskolelærer, msamf. Også når det gjeld andre fag ligg krava for å komme inn ved UiB filosofi årsstudium noko under andre universitet 7, studium, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi 7 Høgskolen 3 Nord universitetnord Natur og kulturminneoppsyn.

  Trinn, matematikk.9 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Medievitenskap, bachelor.9 Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Førde, høst.9 Universitetet i Bergen(UiB) Lektor,.-13.Vi øver også opp forståelsen av muntlig tysk gjennom samtaler, veiledning og diskusjoner.Desse plassane er no tilgjengelege på Samordna opptak.

Søke

Kategorier

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Arkiv