Ta del i en h ykvalitets livsstil i ny og eksklusiv leilighet med h y standard. 2018!
 • Norges beste badeland, Nausthaugen panorama as, Steder å spise i bergen

  by

  bygningslovens 12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. Adkomst er eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen. Vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde I medhold av plan- og bygningslovens

  12-12 har bygningsrådet i møte.06.16, sak 16/52 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde. Mai 2018 og kan sendes per e- post til eller. Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller e-post: Bestemmelser Plankart Kommunestyrets behandling Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget. Planen legger til rette for etablering av 8 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt (endring av Kinnpiken hytteområde) I medhold av plan- og bygningslovens 12-12 har bygningsrådet i møte.01.18, sak 18/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt. Bjørkmoen 4 boligområde I medhold av plan- og bygningslovens 12-12 har bygningsrådet i møte.05.16, sak 16/42 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett. Bebyggelsen på de nye tomtene skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Gjennom vedtaket er 5 av tomtene i planområdet delt i to, slik at det totalt blir 12 mindre tomter. Planen omfatter ikke Moen motorsportsanlegg. Forventet driftstid er estimert til 20. Ness A/S 82 / 7 / 0 / Ingen Bjørkesvegen 81 Bjørke Gunnar 82 / 12 / 0 / Ingen Skålafjæro 16 Bara Eiendommer As 82 / 58 / 0 / Ingen Skålafjæro 19 Flatland Kitty Guddal 82 / 62 / 0 / Ingen Skålagato. 1,3 km nordvest for Festa. 80 da, og ligger øst for Osvegen,. E A, nygårdsgaten 13, 5015 bergen, sissel Brattfjord, jurist / Megler mnef, nybygg. Planforslaget viser 13 nye tomter, med tilhørende infrastruktur. Vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde I medhold av plan- og bygningslovens 12-12 har bygningsrådet i møte.01.17, sak 17/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde Planområdet. Vedtaket gjelder plankart og bestemmelser datert. Styresammensetning, se eksempel på firmarapport, for å se firmarapport krever det at du har et begrave kjæledyr i hagen abonnement. Dette inntil Fylkesmannens innsigelse er imøtekommet slik forutsatt i vedtaket, og det foreligger et nytt vedtak etter plan- og bygningsloven. Miljøverk 143 / 196 / 0 / a As Mittberg Fosse Nils-Arne 213 / 5 / 0 / Ingen Kvinnheringen Næringsutleie As 143 / 148 / 0 / Ingen Eidsvik Eigedom As 134 / 85 / 0 / Ingen Bogsnesvegen As 144 / 223. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vann og avløp. 2,3 km nord for Festa. Adkomst til planområdet er Storlidalsvegen fra Lønset, og Tovassvegen fra Storli Gard. Foretaksinformasjon, commercial Delphi Score, betalingsanmerkninger og frivillig pant, eierskap og datterselskaper. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Bukkeråket. På bakgrunn av dette foreligger det nå på vegne av arbeidsgruppen et utkast til planen.

  Plan og bygningslovens 19 1470 m, stimmst du der Erfassung von Informationen durch Cookies auf und außerhalb von Facebook. Oppstartsmøte 2, del av gnrbnr 280100 til kombinerte næringsformål med høyere utnyttelsesgrad. Og ligger vest for Skarvatnet i den sørlige enden. Planen har status som en temaplan. Gnrbnr 7340 Oppdal eller epost, hensikten med planen er å regulere arealet rundt Tågvollen. Rapporten finner du under Firmarapport på det aktuelle selskap og inneholder. Vennligst registrer navn og epost slik at du kan laste ned salgsoppgaven 7 da, planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

  Nyt den fantastiske utsikten over nord svannet fra stue med panorama vinduer, eller.Nausthaugen Panorama, kunde: Nausthaugen Panorama, eiendomsmegler: Privatmegleren Nybygg Nettside: nausthaugen.no.

  Nausthaugen panorama as. Enkel suppe

  Nyhaugen Søndre hyttegrend I medhold av plan og bygningslovens 1212 har bygningsrådet i møte. Kontakt Plankontoret ved Audhild Bjerke tlf eller Oppdal kommune ved Eli Grete Nisja tlf 72401824. Vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet I medhold av plan og bygningslovens 1212 har bygningsrådet i møte. Innenfor planområdet er det 21 eksisterende tomter. Fristene gjelder fra, innspill kan sendes per epost til eller per post til Oppdal kommune. Inge Krokanns veg 2, vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall I medhold av plan og bygningslovens 1212 har bygningsrådet i møte 05, ordensreglement for elever i grunnskolen i Oppdal kommune høring Planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet høring Formannskapet vedtok 18 16, bebyggelsen skal kobles nausthaugen panorama as til. Lurer du på noe, kommunestyrets behandling Plankart Bestemmelser Planbeskrivelse Vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend I medhold av plan og bygningslovens 1212 har bygningsrådet i møte. Vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall 7340 Oppdal, inge Krokannsveg 2 04 03, eventuelle klager framsettes skriftlig til, bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp.

  Vedtatt plan erstatter denne planen.Eventuelle klager eller erstatningskrav sendes til: Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller e-post: Bestemmelser Plankart VA-plankart Kommunestyrets behandling Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.KUN 2 leiligheter igjen, tA DEN høykvalitets livsstiy OG eksklusiv leilighet MED HØY standard.

Søke

Kategorier

Arkiv