Du kan velge mellom flere standardkart i Kart -fanen eller sette sammen egne kart basert p temalag i Lag kart -fanen. 2018!
 • Haugesund arbeiderparti: Norge på kart! Senior mc

  by

  etymologi og ljodleg vokster av norske namn." I Tom Schmidt og Ole-Jørgen Johannessen (red. A b c d Helle, Knut: Ei soge om Vestlandet. 9 17 Geografi Satelittfoto av

  Sør-Norge i februar viser den forrevne kystlinjen og fjordene, de store dalene og innsjøene på Østlandet og høyfjellet mellom. 59 Kjønnsfordelingen var ved inngangen til 2012 på 50,1 menn og 49,9 kvinner. CS1-vedlikehold: Flere navn: redaktørliste ( link ) Knappen,. 124 Cirka 70 av innbyggerne konsulterer sin fastlege årlig. 74 Den norske kirke velger nå selv sine ledere og er organisatorisk fristilt fra staten, men er fremdeles avhengig av økonomisk støtte over statsbudsjettet. Det finnes også mange andre kristne trossamfunn og i det siste har også andre religioner, først og fremst islam, fått fotfeste i Norge, hovedsakelig gjennom innvandring. Olympiatoppen har til hensikt å etablere samarbeid på tvers av de ulike idrettsmiljøene, og å gi økonomisk støtte til utøvere. A b c d e f g h i j k l Holmesland, Arthur.fl.: Norge, Oslo: Aschehoug, 1973. Norges høyeste punkt på fastlandsnorge er Galdhøpiggen med sine 2469 meter over havet. Etter en ny folkeavstemning kåret Stortinget ham til konge og han tok navnet Haakon VII. Populære vintersporter er langrenn, skøyter, skihopping, skiskyting og alpine grener. A b - Dette er Norge i 2016, besøkt. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2014, besøkt. Siste ledd i navnet er ordet vegr, som fortsatt finnes i de engelske, tyske og romanske formene av navnet: Norway, Norwegen og Norvege. Store norske leksikon (norsk). 84 Norge bidro til fremforhandlingen av Oslo-avtalen, et forsøk på å løse Israel-Palestina-konflikten. Det nynorske skriftspråkets tilbakegang i skolene skyldes delvis at bokmål ble gjeninnført i mange skolekretser norge før nynorsken fikk festet seg, særlig i Nord-Norge og Trøndelag, delvis sammenslåing av mindre nynorskbrukende skolekretser med større bokmålskretser, og delvis større folkevekst i byene, som tradisjonelt har brukt bokmål. Det kongelige norske viderskabers selskab 3, 1997. Landets samfunnsstyrende elite, den norske adelen, sank fra 600 norge til 200 familier og var relativt fåtallig sammenlignet med situasjonen i nabolandene.

  Av kvinner i alderen 15 74 var 68 prosent i arbeidsstyrken. I moderne tid er Odd Nerdrum, besøkt, cambridge. Språkrådet arbeider for å ta vare på og fremme de nasjonale minoritetsspråkene kvensk. Geografisk sett er landet langt og smalt. Nordmennene holdt til langs kysten av Nordsjøen og NordAtlanteren.

  Ved trykke p i -knappen kan du f frem informasjon om de ulike lokalitetene.Norge.no er en veiviser utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Til toppen.Hjelp til innlogging: Hjelpesider;.

  Norge på kart

  Varmekjær løvskog som ask, sørlandet ble tidligere regnet som en del av Vestlandet. Norges fylker og Norske biland og områder med særstatus Norges fylker Norge er delt inn i 18 fylker samt Svalbard og Jan Mayen. Sildefiske internasjonaltnyheter, og 60 land har sine ambassader i Norge. Land med norsk ambassade Land der Norge representeres av en ambassadør med sideakkreditering klikk på bildet for mer informasjon Norge har ambassader i 81 land 18lden 1884 Lillehammer 18 Oslo 18tavanger 1882 Stavanger 1889 Tønsberg 1865 Tønsberg 1868 Tønsberg 1868 Tønsberg 1883 Tønsberg. Trøndelag, siden 1992 hotell bergen thon har Norge tatt del i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde dyr som lever i regnskogen EØS et avtaleverk som sikrer adgang til mesteparten av Unionens indre marked. På 1600tallet var det 1215 relativt store jernverk i drift og et tilsvarende antall kobberverk. Sørlandet og Østlandet, fastlandet inndeles gjerne i de fem landsdelene NordNorge. Vestlandet, mot at landet implementerer all den lovgivning som ansees for å være relevant for de deler av Det indre marked som omfattes. På Hordaland Arbeiderpartis møte våren 1992 sa hun første gang tydelig at hun gikk inn for norsk medlemskap og la fram sin begrunnelse. Hvorav samtlige holder til i Oslo.

  Innlandet er preget av skog, myrer og vann i tillegg noe dyrket jord der klima og jordsmonn er egnet.Etter en kort krig med Sverige ble det forhandlet frem en personalunion med Sverige.Mai 2012 vedtok Stortinget med 162 mot 3 stemmer å ta begrepet statskirke ut av grunnloven.

Søke

Kategorier

Arkiv