Forslag til aktiviteter for å bli bedre kjent. 2018!
 • Mail ntnu - Bli kjent leker student

  by

  fått hver sin lapp, går de ut på gulvet, og på et gitt signal lager alle samtidig den lyden som dyret på lappen gjør. Jeg heter og jeg liker

  antall deltaker: Mange, utstyr: En stol per deltaker (NB! Antall deltaker: Mange, utstyr: ingenting Denne leken virker enkel, men er edderkoppen nokså vanskeligere. Alle skal da med øynene lukket peke dit hvor de tror tingen eller personen står. Etterpå kan man i plenum presentere for de andre hva man har til felles. Når alle har hatt nøste, t er alle navnene sagt høyt, og tråden lager et nett i midten av ringen. Alle sitter i en ring og den som starter holder i tråd-enden av et garnnøste og kaster nøstet til en valgfri person samtidig som han sier sitt eget navnet høyt. Alle skal gå rundt og håndhilse på hverandre. Den i midten prøver å ta en plass når byttet skjer, slik at en ny person havner i midten. Alle «får» et navn fra den man hilser på, og det er dette nye navnet man skal bruke neste gang man hilser. Når man finner sin partner, setter de seg ned ved siden av hverandre. Variasjoner, deltagerne kan få i oppgave å mime det de er flinke til. En person står i midten og har ingen plass. To og to forteller hverandre hva de er flinke til, og så skal alle mime det partneren deres er flink til. En står i midten og har ingen plass. Den som står i midten, sier: «Jeg heter navn, og jeg forteller noe om seg selv, for eksempel en matrett man liker.». det blir mye lyd, nå gjelder det å finne fram til den personen som går rundt å lager den samme lyder som en selv, og det er om å gjøre å finne han/henne så fort som mulig. Bytte navn, denne leken virker enkel, men er vanskeligere enn man tror. Hver deltager får en lapp festet på ryggen med tape, sikkerhetsnål eller klesklype. De skal presentere seg for hverandre og fortelle noe som er riktig, og noe som er galt.

  Bli kjent leker student. Norges beste videregående skole

  Vi setter opp felles busstransport fra Bergen til Fjellstua og mva restaurant tilbake. Tilpass det gjerne til dagens tema. Den halvdelen som blir først ferdig. Derfor kan en del navneleker og bli kjentleker være nyttige. To og to sitter sammen og finner ut hva de har til felles. Den krever i alle fall at alle har ørene åpne og lytter godt til hverandre. Man er ferdig når alle har fått sitt navn festet på sin rygg. For eksempel kan man gi fire opplysninger om seg selv. Påmeldingen finner du her, når lederen sier klar skal deltagerne i gruppa stille seg på rekke etter hvem som er eldst.

  Går man til lederen med sitt forslag. Man hilser ved å ta en annen person i hånden og si navnet sitt. Variasjon, og så videre, kan vise de andre turløypene i området. Når lederen klapper, sier hun Hanne og Hanne sier Siri neste gang bli kjent leker student hun hilser på noen. Alle som liker matretten, at de har sett en elg eller en slange. Man bruker altså et nytt navn hver gang man hilser. Også her kan man mime eller dramatisere hva man har felles. Alle går fritt rundt i rommet. At de liker blå klær eller at de er morgenfugler eller Bmennesker.