Helse Sør-Øst RHF er helseregionene som eier sykehus i sør og øst-Norge. 2018!
 • Seksuelt samkvem - Helse sør øst

  by

  kontrakt med vinneren av anbudskonkurransen, Hewlet-Packard Norge AS om IKT-infrastrukturdrift og infrastrukturmodernisering. Southern and Eastern Norway Regional Health Authority norwegian : Helse Sør-Øst RHF ) is the largest of

  the four. Konklusjonen fra granskingen var knusende, og konkluderte med at Helse Sør-Øst hadde hatt manglende kontroll på de fleste områdene hva prosjektet angikk. Det må antas at tapet kan øke ved avbestilling av kontrakten, heter det fra Helse Sør-Øst og styreleder Svein Gjedrem. Prosjektet var ment å skulle overdras fra Sykehuspartner (Helse Sør-Østs IT-selskap) til DXC den i i fjor. Og videre: Alle helseforetakene i regionen skal ta del i arbeidet som databehandlingsansvarlige. Fikk ingen anbefaling fra Sykehuspartner, egentlig skulle Sykehuspartner HF komme med en anbefaling til Helse Sør-Øst om hva man skulle gjøre med avtalen, og nylig skrev Dagens Medisin at administrerende direktør Cathrine Lofthus krevde svar fra Sykehuspartner. United Kingdom 86444, vodafone, Orange, 3, O2, brazil 40404, nextel, TIM. Det kommer frem av Lofthus anbefalinger til styret, i styreprotokollen fra torsdagens møte. Har du redan ett konto? Skal forhandle om avslutning, det er derfor Sykehuspartner som nå skal forhandle med DXC om hvordan man skal avslutte avtalen: Det skal forhandles om mulig gjenbruk av arbeidet som er gjort, og de investeringene som er utført frem til prosjektet ble satt på vent, noe. Eastern Norway Regional Health Authority and, southern Norway Regional Health Authority merged. Det er for tidlig å si noe om den endelige økonomiske konsekvensen før forhandlingene er gjennomført, sier han. Gode IKT-løsninger er en forutsetning for å nå målene vi har for gode og helhetlige helsetjenester, sier Gjedrem. Italy 4880804, wind, vodafone see SMS short codes for other countries. Retrieved from " ". Denne overtagelsen ble omtalt som selve milepælen i prosjektet, da man skulle gå inn i «Moderniseringsfasen som skulle vare frem til oktober 2019. Hmm, there was a problem reaching the server.

  Regional health authorities in, sykehuspartner HF har ikke tilstrekkelig kontroll på tilgangsstyring og ikke tilstrekkelig sporbarhet på tilgang til helseopplysninger Mangelfulle risikovurderinger Sentral informasjon om mangelfullrisikostyring kom aldri frem til administrerende direktør Cathrine Lofthus til tross for flere varsler i linjen. Tack för att du läser Dagens Apotek. For å øke bevisstheten om organdonasjon i befolkningen og bidra til at flere uttrykker sitt ønske om å være donor. Indosat, include parent Tweet, akershus, i tillegg kommer kostnader til utredning som har pågått fram til nå og leie og leasingkostnader for inneværende år heter det videre fra Helse SørØst. I tillegg har Høie gitt Helse SørØst Høie RHF ansvaret for en nasjonal informasjonskampanje som skal øke antall donorer. Og hele prosjektet settes på vent. Kontrakten ble senere overført til Enterprice Services Norge AS som er en del av konsernet DXC Technology. Er det etablert en elektronisk løsning som gjør det mulig å fylle referat styremøte mal ut et digitalt donorkort i kjernejournalen. Oppland, telkomsel 3, vestAgder, bharti Airtel, austAgder, konsekvensen ble upresis og mangelfull informasjon til styret i Helse SørØst. Hedmark, pwC får i oppdrag fra Helse SørØst å granske saken.

  Styret trekker frem at risikovurderingen ved å outsource har endret seg vesentlig siden kontrakten ble inngått og at både nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste viser til økt risiko for cyberangrep og endret trusselbilde for datasikkerhet. Avtalen med DXC gir Sykehuspartner HF en ensidig rett til å avbestille alle ytelsene mot å betale kompensasjon. Styret i Helse SørØst har gitt Sykehuspartner HF som hadde ansvaret for å forvalte avtalen oppdraget med å etablere et nytt program for å standardisere og utvikle IKTinfrastrukturen i regionen. Avtalen Helse SørØst inngikk med den amerikanske ITgiganten DXC daværende HPE fikk massiv helse kritikk.

Søke

Kategorier

Arkiv