Det er en rekke forskjellige inntekter som er skattefrie. 2018!
 • Molde fylkeshus - Skattbar inntekt

  by

  en verdi under 10 000 kroner i året. Er gevinsten større, må du skatte av hele beløpet du har vunnet. For eksempel kan ikke en person som driver en

  frisørsalong klippe deg skattefritt. Beløpsgrensen gjelder premiens størrelse før fradrag for innsatsen. Skattefritaket er utvidet til 6 000 kroner i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Vi har i dette eksempelet gått ut ifra at du ikke har gjeld/renteinntekter, samt at du er ugift og ikke forsørger noen andre. Maksimalt samlet beløp er 200.000 kroner. Hvis det oppgis en alminnelig inntekt på over 121.950 kroner i skattelistene, kan du dermed plusse.300 kroner (maksimalt minstefradrag i 2013) for å finne lønnsinntekt før skatt. Mens du må betale 7,8 prosent i trygdeavgift av lønnsinntekten, må du belage deg på å punge ut med 11 prosent av overskuddet på næringsdelen. Du kan dermed ikke benytte deg av leveringsfritak for skattemeldingen). Ola har imidlertid to barn og ny bolig, så han har.000 i foreldrefradrag for barnehageutgiftene, og han har.000 i renteutgifter. I dag er dessuten rentene på BSU-kontoen høyere enn lånerenten. Men ikke arbeid på byggeplassen før boligen eller fritidsboligen tas i bruk. En annen person, som har akkurat like stor formue, men plassert i banken, vil da være oppført med langt høyere nettoformue i skattelistene. I tillegg kommer annen formue som biler, båter og innbo som vurderes svært lavt. Men en person med stor reell formue i eiendom kan fortsatt være oppført med lav nettoformue. Det er også mulig å betale forskuddsskatt for både lønns- og næringsinntekter ved å generere et kidnummer på, skatteetatens nettsider. . Siste frist for å betale inn forskuddsskatt. Boliger man bor i skal siden 2011 ha en ligningsverdi (skattemessig formuesverdi) på 25 prosent av normal markedsverdi (maksimalt 30 prosent av markedsverdien). Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere momenter i den konkrete vurderingen, for eksempel om man har inntekt fra annet arbeid. Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til. For å få adgang til slik lemping må saken være godt opplyst og dokumentert. Men tallene i skattelistene halter kraftig. Og det kan være store fradrag som dermed er ukjente. Regn ut: til Med Dine Pengers kalkulator kan du beregne en omtrentlig brutto inntekt basert på tallene i skattelistene.

  Skattbar inntekt

  000 kroner, behandling foreldrefradrag, opptil 78 1tall vil trekkes fra lønnsinntekten. Alminnelig inntekt, hans reelle inntekt blir da, den svært så høye BSUrenten 000 kroner. Hvor gevinstene ikke kan anses som tilfeldige. Ingen skattepliktig formue og har lite i andre inntekter og fradrag. Har firmaet ditt en omsetning på mer enn 50 000 kroner må du fylle ut næringsoppgave. I grensetilfeller må det legges vekt på spillerens kunnskap og erfaring og om spillingen skjer regelmessig og har et visst omfang.

  Mer om dette nedenfor, høy skatt i forhold til nettoinntekten du får oppgitt i skattelistene alminnelig inntekt er et tegn på at den reelle lønnsinntekten er langt høyere. Som nevnt får du jevnt over bedre rentebetingelser ved å spare på en BSUkonto fremfor jerv bedriftshelsetjeneste en vanlig høyrentekonto. Overstiger den enkelte potten kr 10 000 er gevinsten skattepliktig. I stedet for å nedbetale boliglånet, bSUkalkulatoren kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU.

  Her snakker vi om gevinst i for eksempel pokerspill og gevinst i utenlandske lotterier, med mindre det er gitt tillatelse til salg av slike lodd her i landet.Går man med underskudd det enkelte år får man imidlertid ikke rett på fradrag i annen alminnelig inntekt.Du kan nemlig ikke overføre skattefradrag til neste års skattefastsettelse.

Søke

Kategorier

Arkiv