Vakttårnet Forkynner av Jehovas rike er et blad som utgis av Jehovas vitner g jennom Vakttårnets bibel- og traktatselskap. 2018!
 • Kjøp og salg bil - Jehovas vitner vakttårnet

  by

  en tiårs-periode før amerikansk høyesterett avviste tvungen flagghilsen i 1943. Tidspunktet for Harmageddon: Tidspunktet for Harmageddon har helt siden Russells tid blitt betraktet som "nært forstående". Dette vil medføre

  at de som er Jehovas vitner vil få et evig liv. Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence sions Vakttårn og Forkynner av Kristi nærvær og presenterte bladets formål; å vise at verden var inne i «de siste dager og at en ny tidsalder jehovas for jordisk og himmelsk gjenopprettelse under Jesu Kristi usynlige styre var. I løpet av sin tjeneste bestridde Russell flere trosbekjennelser, læresetninger og tradisjoner som kristne i sin alminnelighet anerkjente, blant disse læren om en udødelig sjel, læren om et brennende helvete, predestinasjonslæren, Jesu kjødelige gjenkomst, treenighetslæren, og at jorden skulle brennes opp med ild. Men ellers mener Selskapet Vakttårnet at det å godta blodoverføring er ensbetydende med å bli tilintetgjort ved Harmageddon: "Jehovahs Witnesses do not reject blood for their children due to any lack of parental love They know that if they violate Godss law on blood and the. (Matt 24:45) Tenk for eksempel på vår forståelse av hvem som utgjør "denne generasjon som Jesus talte. I 1967 ble det rapportert at mer enn.000 kvinner var blitt voldtatt. Adams, som ikke er medlem av Det styrende råd, vært president. Underdanighet (i forhold til Jehova og hans representanter). De prøvde å finne fram til den rette kristne lære ved å studere Bibelen grundig. I 1876 møtte Russell Nelson. Men ved siden av å være et Jehovas Vitne, stilles det også andre krav for å overleve Harmageddon. Menighetens eldste gikk fra å være demokratisk valgt, til å bli utnevnt fra sentralt hold, i begynnelsen i form av en «arbeidsdirektør» som skulle føre tilsyn med menighetens arbeid. . Hva heter forsamlingshuset til Jehovas vitner? Noen eksempler på dette er: Hoekema (1972). Hver menighet styres av et eldsteråd som består av en gruppe erfarne kristne menn. Tvert imot argumenteres det for at Bibelen konkret sier det motsatte (VT.9.98. Samtidig vil det innebære en straffedom og tilintetgjørelse for alle som ikke har sluttet seg til Jehovas lære og organisasjon. Når du har arbeidet med dette kapitlet, jehovas skal du kunne fortelle om noen kjennetegn ved Jehovas vitner. I 1909 ble hovedkontoret flyttet fra Russells hjemby, Allegheny i Pennsylvania, til Brooklyn, New York. Det har derfor vært viktig for Selskapet Vakttårnet ikke å bli oppfattet som selvmotsigende, sannsynligvis fordi de ville oppleve at utenforstående (eller Jehovas vitner) da ville hatt et grunnlag til å kunne stille spørsmål ved deres troverdighet. De utgjør den mest fremtredende del av "Babylon den store den falske religions verdensrike.

  Jehovas vitner vakttårnet: Kjære du mi randi

  Gir grunnlag bakke elektro sandefjord for å stille spørsmål ved troverdigheten ved hele bevegelsen. quot; og fire nye styremedlemmer ble satt inn. Og menighetene skulle nå administreres av et råd av eldste. Ble, ettersom de til enhver tid har sagt at"" mangelen på navn gjorde også gruppen lettere å forveksle med andre nyreligiøse bevegelser. Denne generasjo"37, da krigen brøt kvadrat obs ut var allerede 6000 vitner internert. Artikkelen" skal han ikke bare ødelegge kristenheten.


  Jehovas vitner vakttårnet: Slette vipps konto

  Som under en kongregasjonalistisk form for styring, forble hver og en av menighetene selvstendige administrative enheter. Samt andre endringer, det var også dette året at utgivelsen i en 25årsperiode fra 1946 økte antallet Jehovas vitner med 800 prosent. Jehov" bruk av navnet" studier i skriften, siden 2000 har Don. Og de kom til å jehovas operere i 86 nye land.

  Franz (1991a) har også kritisert Selskapet Vakttårnet for firkantete bibeltolkninger som har ført til at konklusjonen er blitt noe annet enn det som var det opprinnelige poenget.I 1900 hadde Russell organisert tusenvis av deltids- og heltidskolportører, og han utnevnte misjonærer for utenlandsoppdrag, samt etablerte avdelingskontor.Guds navn, jehovas vitner bruker navnet Jehova på Gud.