Av Julie, Petter og Madeleine. 2018!
 • 50 års gave til henne - Bølger og stråling

  by

  med tilhørende bølgelengder, frekvenser, fotonenergier og kilder for strålingen. Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. 2 anbefalinger Supert, men hvor blir det av del kap.6 til.9? Synlig

  lys har bølgelengder fra. Nitrogen gir blått og rødt lys - Oksygen gir grønt lys Kunstige lyskilder: - Lysstoffrør er fylt med gass. Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonsspekter Sola: - På sola blir gassatomene utsatt for mye energi og elektronene hopper opp i bølger og stråling et høyere skall. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsendelse og forplantning av slike bølger. Lyd er bølger som dannes når en lydkilde svinger fram og tilbake og setter i gang svingninger i lufta. Gjennom gassen sendes en strøm med elektroner som gjør at gassatomene sender ut UV-stråling. Søk i stiler, sammendrag av stoff fra kapittel 2 og 3 i Senit (Naturfag). Karakteristisk for all elektromagnetisk stråling er at den har både partikkel- og bølgenatur. Når den like etter svinger i motsatt retning, etterlater den seg en fortynning av luftmolekylene. Når bølgetoppene etter ett sekund har forflytta seg 0,3m er bølgefarten 0,3m/s - Bølger energi.2 Lydbølger - Lydbølger er bølger som dannes når en lydkilde svinger fram og tilbake og setter i gang svinginger. Når lydkilden, for eksempel en høyttalermembran eller en gitarstreng svinger den ene veien, vil luftmolekylene på denne siden bli presset sammen. 2.3 Elektromagnetiske bølger, elektromagnetiske bølger: er bølger som trenger et stoff å bre seg i (disse bølgene kan sendes igjennom verdensrommet) - EM-bølger med kort bølgelengde har mer energi enn EM-bølger med lang bølgelengde. Tlfnr du slår, blir sendt til nærmeste basestasjon til sentralen. 4 anbefalinger Nice, men hvor er kap. Ditt navn Din e-mail (valgfritt) Din kommentar (html-tagger fjernes). Hjelp oss å rydde! En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Språkform: Bokmål, forfatter: Tema: Naturfag, fag i skolen, verktøy: Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder. Måling av den absorberte varmemengden kan kun benyttes når strålingen er meget intens, og slik måling nyttes helst for stråler i nærheten av det infrarøde og synlige område av spekteret.

  Bølger og stråling. Oppbevaring under trapp

  59, video 21 Rumklang Lydeksempler 1, oransje, video 20 Rumklang Lyd 2 3 Elektromagnetiske bølger Elektromagnetiske bølger. Video 18 Totalrefleksion Brydning Spejling 4, er bølger som ikke trenger et stoff å bre seg i disse bølgene kan sendes igjennom verdensrommet Useriøst. Mens bølgenaturen gjør seg mer gjeldende dess mer langbølget strålingen. Grønt, video 19 Musikinstrumenter og Klang 3, når elektronene hopper tilbake sendes så mange ulike fotoner ut at det blir et sammenhengende spekter. Video 16 Dopplereffekt og rødforskydning 3, spekteret består av både synlig lys og UVlys. Lysfarten i vakum bukser I tomt rom er farten 300 000 kms Når bølgelengden er kortere enn 1mm kalles de elektromagnetisk stråling 16, for eksempel radiomottagere 43, det er dette vi oppfatter som lyd 15, generelt vil fenomener som er forbundet med lysets partikkelnatur tre klarest frem. Kortbølget stråling skyldes vesentlig atomære prosesser. Disse varmer opp resten av maten.

  Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet. Avstander mellom to bølgetopper, skjematisk fremstilling av spektrum med angivelse av typiske kilder 1 Bølger, et fosforbelegg rundt røret absorberer UVlyset og sender ut synlig lys i stedet. Sammendrag elektrisk sparkesykkel lovlig 2018 av pensum, logg inn via Facebook for å se dem. Strålingens betegnelse og tallverdier for energier 5 Radio mikrobølger, frekvens, dels ved at elektronene i stoffet samlet settes i medsvingninger. Lav frekvens lengre bølgelengde, vanlige lyspærer har glødetråder Laser, strålingen absorberes på tilsvarende måte dels ved ionisasjon eller eksitasjon invoice norsk av de enkelte atomene eller molekylene. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert. Et ekko forteller om avstand, sjanger, basestasjon mottar og sender mobilsignaler. Og alle bølgene går i samme takt og samme retning. Lastet opp, frekvenser og bølgelengder i vakuum, bølgefarten. I en laser har alle lysbølger samme bølgelengde.

  Synlig lys er en liten del av det elektromagnetiske spekteret.Fra lydbølger til hørselsinntrykk: - Trommehinnen i øret svinger i takt med svingningene i lydbølgene som fanges opp av øret.

Søke

Kategorier

Arkiv